Hyppää sisältöön

Valtiovarainministeriö tiedottaa: Ministeriö ei ryhdy toimenpiteisiin Tullin pääjohtajaa kohtaan

15.5.2018 16.20
Tiedote

Tiedote julkaistu valtiovarainministeriön verkkosivuilla 15.5.2018 kello 15.30.

Helsingin käräjäoikeus antoi 4.5.2018 päätöksensä asiassa, jossa vastaajana oli Tullin pääjohtaja Antti Hartikainen. Hartikainen sai tuomion virkavelvollisuuden rikkomisesta. Valtiovarainministeriö perehtyi päätökseen ja teki asiassa kokonaisarvion. Valtiovarainministeriö suhtautuu vakavasti Tullin pääjohtajana merkittävässä asemassa olevan Hartikaisen saamaan käräjäoikeuden tuomioon. Esteellisyyssääntöjen tarkka noudattaminen on keskeinen hyvän ja kestävän hallinnon perusperiaate. Ministeriö ei kuitenkaan näe tarpeelliseksi ryhtyä samassa asiassa virkamiesoikeudellisiin toimenpiteisiin.

Kokonaisarviossaan valtiovarainministeriö on huomioinut eduskunnan apulaisoikeusasiamiehen 25.5.2016 antaman ratkaisun ja Helsingin käräjäoikeuden 4.5.2018 antaman tuomion sekä niiden perustelut. Oikeusprosessissa ei ilmennyt mitään olennaisesti uutta verrattuna eduskunnan apulaisoikeusasiamiehen päätökseen. Ministeriö huomioi käräjäoikeuden arvion teon vakavuudesta tahallisuuden ja tuottamuksellisuuden rajapinnassa, rangaistusseuraamuksen alentamisperusteet sekä suhteellisuusperiaatteen eli sen, että viranomaispäätöksen on oltava tavoiteltavaan päämäärään nähden oikeassa suhteessa.  

Rikosasia liittyy tapaukseen, jossa Hartikainen ei poistunut Tullin johtoryhmän kokouksesta 3.11.2015 esteellisyyden vuoksi. Eduskunnan apulaisoikeusasiamies antoi asiasta päätöksensä 25.5.2016. Eduskunnan apulaisoikeusasiamiehen päätös oli, että Hartikainen menetteli asiassa hallintolain 27 §:n 1 momentin vastaisesti.

Tulli on valtiovarainministeriön hallinnonalaan kuuluva virasto. Valtiovarainministeriö vastaa Tullin tulosohjauksesta.

Valtiovarainministeriön kokonaisarvio Antti Hartikaisen saaman käräjäoikeuden tuomion johdosta pdf 280kB

Lisätietoja:

Valtiosihteeri kansliapäällikkönä Martti Hetemäki, puh. 02955 30292, martti.hetemaki(at)vm.fi
Viestintäjohtaja Liinu Lehto, puh. 02955 30221, liinu.lehto(at)vm.fi

Valtiovarainministeriön julkaisema tiedote.

Lehdistötiedotteet