Hyppää sisältöön

Valmisteverotuslaki muuttuu – ohjetasot alkoholin matkustajatuontiin voimaan heinäkuussa

27.6.2014 13.30
Tiedote

Valtiovarainministeriö ja Tulli tiedottavat

Alkoholin matkustajatuonnin ohjetasot tulevat voimaan Suomessa 1.7.2014. Muutoksen myötä alkoholin tuojan tulee pyydettäessä antaa Tullille selvitys tuonnin tarkoituksesta ja saattaa todennäköiseksi, että tuotteet ovat omaan käyttöön.

Matkustaja saa tuoda toisesta EU-maasta verovapaasti alkoholia ainoastaan omaan käyttöön ja itse kuljettaen. Omaksi käytöksi katsotaan myös alkoholin tuonti perheenjäsenille, sukujuhliin tai lahjaksi. Sukujuhlia ovat muun muassa samassa ruokakunnassa asuvien perheenjäsenten syntymäpäivät ja häät.

Tuonti esimerkiksi kaveriporukalle korvausta vastaan ei ole omaa käyttöä. Tuonti katsotaan kaupalliseksi, jos tuotteet luovutetaan toiselle henkilölle jonkinlaista vastiketta vastaan.

Tullin tehtävänä on arvioida alkoholin maahantuonnin yhteydessä, onko kyse verovapaasta matkustajatuonnista vai kaupallisesta tuonnista. Arvio tapahtuu kokonaisharkinnan perusteella, jossa alkoholituotteiden määrä on vain yksi peruste. Kaupalliseen tarkoitukseen tuodusta alkoholista tulee ilmoittaa Tullille ja antaa vakuus valmisteverojen suorittamisesta.

Alkoholintuonnin ohjetasot käyttöön

Matkustajatuonnin verottomuudesta säädetään valmisteverotusdirektiivin 32 artiklassa, jonka mukaan yksityishenkilön ei tarvitse maksaa valmisteveroa uudelleen toisessa jäsenvaltiossa verotetuista tuotteista, jotka henkilö tuo itse omaan käyttöönsä. Samassa artiklassa säädetään, että jäsenvaltiot voivat vahvistaa alkoholin tuontiin ohjetasoja. Nämä ohjetasot on nyt otettu mukaan uuteen valmisteverotuslakiin. Jo 11 EU-maata käyttää valmisteverotusdirektiivin mukaisia ohjetasoja.

Uuden valmisteverotuslain mukaan alkoholintuojan tulee pyydettäessä antaa Tullille selvitys tuonnin tarkoituksesta ja saattaa todennäköiseksi, että tuotteet tulevat omaan käyttöön, mikäli hän tuo mukanaan enemmän kuin

1) 20 litraa välituotteita (esimerkiksi sherry, portviini, vermutti ja muut vastaavat juomat)

2) 90 litraa viinejä, joista enintään 60 litraa on kuohuviinejä (ml. siiderit ja käymisteitse valmistetut long drink -juomat)

3) 110 litraa olutta

4) 10 litraa muita alkoholijuomia (ml. muut kuin käymisteitse valmistetut long drink-juomat).

Siideriä ja long drinkkejä ei voida rinnastaa olueen.

Lakimuutoksen taustalla on alkoholiveron veropohjan epätavallinen pienentyminen sekä matkustajien mukanaan tuomien alkoholijuomien määrän kasvu. Tuonti on jäänyt pysyvästi korkealle tasolle.

Toisesta EU-maasta saa tuoda myös jatkossa alkoholia verovapaasti, jos sen tuo ainoastaan omaan käyttöön itse kuljettaen.

Selvittämisvelvollisuus verovelvollisella

Valmisteverotuslain mukaan Tulli vastaa valmisteverotuksen toimittamisesta ja valvonnasta.  Lain mukaan selvittämisvelvollisuus on pääasiallisesti verovelvollisella, jolla on paremmat edellytykset asian selvittämiseksi. Näin ollen yksityishenkilö on velvollinen selvittämään mukanaan tuomiensa alkoholijuomien käyttötarkoituksen. Hän voi joutua antamaan Tullille selvityksiä joko maahantuontivaiheessa tai tarvittaessa jälkikäteen.

– Tulli ei halua rajoittaa yksityishenkilöiden alkoholituontia, vaan löytää matkustajatuonniksi piilotetun kaupallisen tuonnin, kertoo tulliylitarkastaja Seppo Raitolahti.

Jälkiverotusaika

Mikäli Tulli toteaa suurten alkoholijuomaerien selvityksen yhteydessä kyseessä olevan kaupallinen tuonti, voidaan alkoholit verottaa jälkikäteen. Jälkiverotus voidaan toimittaa tuontia seuraavien kolmen kalenterivuoden aikana.

Lisätietoja:
Neuvotteleva virkamies Tanja Nurmi, valtiovarainministeriö, p. 02955 30335
Valmisteverotusjohtaja Saija Taipale, Tulli, p. 040 332 1231
Tavara- ja liikennevalvonta -yksikön päällikkö Kari Marjamäki, Tulli p. 040 332 1096

Lehdistötiedotteet