Hyppää sisältöön

Valmistatko valssilankaa tai tuotko sitä Kiinasta? Voit pyytää komissiolta polkumyyntitullin uudelleentarkastelua.

3.2.2020 13.03
Tiedote

Unionin tuottajat voivat esittää komissiolle kirjallisen pyynnön alkaa tutkia, pitääkö Kiinasta peräisin olevasta valssilangasta kantaa myös jatkossa polkumyyntitullia.

Ellei uudelleentarkastelua aloiteta, Kiinasta peräisin olevan valssilangan polkumyyntitullin viimeinen voimassaolopäivä on 16.10.2020.  Tuote luokitellaan esim. CN-koodiin 72131000.

Ilmoitus on julkaistu EU:n virallisen lehden numerossa C 35, 3.2.2020. Lehdessä ilmoitetaan määräaika, johon mennessä unionin tuottajat voivat esittää uudelleentarkastelua koskevan pyynnön komissiolle. Pyyntö tulee toimittaa ilmoituksessa mainittuun osoitteeseen.

Komissio tutkii polkumyyntitullien käyttöönottoa koko EU:n kannalta. Suomen tullilla ei ole asiassa ratkaisuvaltaa. Tulli ainoastaan tiedottaa asiasta.

Jos asia koskee yritystäsi, on tärkeää toimia määräajassa, koska tämä on ainoa tapa vaikuttaa asiaan.

Lisätietoja:
Polkumyynti- ja tasoitustullit
Voimassa olevat polkumyynti- ja tasoitustullit
Käynnissä olevat polkumyynti- ja tasoitustutkimukset
yritysneuvonta.lupa-asiakkaat(at)tulli.fi

Polkumyynti- ja tasoitustullitiedotteet