Valmistatko raudasta tai teräksestä putkien liitososia tai tuotko niitä Koreasta tai Malesiasta? Valmistajilla on nyt mahdollisuus tehdä komissiolle kirjallinen pyyntö polkumyyntitullin uudelleentarkastelun aloittamiseksi

5.7.2017 9.21
Tiedote

Ellei uudelleentarkastelua aloiteta, Koreasta ja Malesiasta peräisin olevien raudasta tai teräksestä valmistettujen putkien liitososien polkumyyntitullin viimeinen voimassaolopäivä on 29.1.2018.

Tuotteet luokitellaan CN-koodeihin ex 7307 93 11, ex 7307 93 19 ja ex 7307 99 80.

Unionin tuottajat voivat esittää kirjallisen tarkastelupyynnön komissiolle, jotta komissio aloittaa tutkimisen, tulisiko näistä tuotteista kantaa myös jatkossa polkumyyntitullia. Ilmoitus on EU:n virallisen lehden numerossa C 214, 4.7.2017. Ilmoituksessa on komission osoite, johon unionin tuottajat voivat jättää kirjallisen tarkastelupyynnön.

Komissio tutkii ja käsittelee polkumyyntitullien käyttöönottoa koko EU:n kannalta. Suomen tullilla ei ole asiassa ratkaisuvaltaa. Tulli ainoastaan tiedottaa asiasta.

Jos asia koskee yritystäsi, on tärkeää toimia määräajassa. Se on ainoa tapa vaikuttaa asiaan myös myöhemmissä vaiheissa.

Lisätietoja:
Polkumyynti- ja tasoitustullit
Voimassa olevat polkumyynti- ja tasoitustullit
Käynnissä olevat polkumyynti- ja tasoitustutkimukset
tuonti.yritysneuvonta(at)tulli.fi

Meddelanden om antidumpnings- och utjämningstullar