Valmistatko mononatriumglutamaattia tai tuotko sitä Indonesiasta? Valmistajat voivat nyt pyytää komissiolta polkumyyntitullin uudelleentarkastelua.

22.5.2019 11.05
Tiedote

Unionin tuottajat voivat esittää komissiolle kirjallisen tarkastelupyynnön alkaa tutkia, pitääkö indonesialaisesta mononatriumglutamaatista kantaa myös jatkossa polkumyyntitullia. Ellei uudelleentarkastelua aloiteta, indonesialaisen mononatriumglutamaatin polkumyyntitullin viimeinen voimassaolopäivä on 23.1.2020. Tavarat luokitellaan Taric-koodiin 2922 42 00 10.

Ilmoitus on julkaistu EU:n virallisen lehden numerossa C 165, 14.5.2019. Lehdessä ilmoitetaan määräajat, johon mennessä tutkimuksista ja tarkasteluista voi kommentoida sekä komission osoite, johon kommentit lähetetään.

Komissio tutkii ja käsittelee polkumyyntitullien käyttöönottoa koko EU:n kannalta. Suomen tullilla ei ole asiassa ratkaisuvaltaa, Tulli ainoastaan tiedottaa asiasta.

Jos asia koskee yritystäsi, on tärkeää toimia määräajassa, koska tämä on ainoa tapa vaikuttaa asiaan.

Lisätietoja:
Polkumyynti- ja tasoitustullit
Voimassa olevat polkumyynti- ja tasoitustullit
Käynnissä olevat polkumyynti- ja tasoitustutkimukset
yritysneuvonta.lupa-asiakkaat(at)tulli.fi

Meddelanden om antidumpnings- och utjämningstullar