Valmistatko ammoniumnitraattia, esim. nimike 31023090, tai tuotko sitä maahan? Voit pyytää komissiolta polkumyyntitullin uudelleentarkastelua.

11.2.2019 13.13
Tiedote

Unionin tuottajat voivat esittää komissiolle kirjallisen pyynnön alkaa tutkia, tuleeko Venäjältä peräisin olevasta ammoniumnitraatista kantaa myös jatkossa polkumyyntitullia.

Ellei uudelleentarkastelua aloiteta, Venäjältä peräisin olevan ammoniumnitraatin polkumyyntitullin viimeinen voimassaolopäivä on 25.9.2019.

Ilmoitus on julkaistu EU:n virallisen lehden numerossa C 53, 11.2.2019. Lehdessä ilmoitetaan määräaika, johon mennessä unionin tuottajat voivat esittää komissiolle uudelleentarkastelua koskevan pyynnön.

Komissio tutkii polkumyyntitullien käyttöönottoa koko EU:n kannalta. Suomen tullilla ei ole asiassa ratkaisuvaltaa. Tulli ainoastaan tiedottaa asiasta.

Jos asia koskee yritystäsi, on tärkeää toimia määräajassa, koska tämä on ainoa tapa vaikuttaa asiaan.

Lisätietoja:
Polkumyynti- ja tasoitustullit
Voimassa olevat polkumyynti- ja tasoitustullit
Käynnissä olevat polkumyynti- ja tasoitustutkimukset
yritysneuvonta.lupa-asiakkaat(at)tulli.fi

Meddelanden om antidumpnings- och utjämningstullar