Hyppää sisältöön

Väliaikaisessa viennissä ilmoitettavat menettelykoodit

Julkaisuajankohta 13.4.2017 12.18
Tiedote

Jotta tuontivaiheessa maahantuonnin verot (tulli ja arvonlisävero) tulisivat oikein kannettua, pitää jo vientivaiheessa ilmoittaa oikea menettelykoodi.

Menettelykoodi 21xx (ulkoinen jalostusmenettely)

Ulkoinen jalostus on luvanvarainen tullimenettely. Lupa menettelyn käyttöön annetaan jo vientivaiheessa. Kun tavarat on asetettu ulkoisen jalostuksen menettelyyn (21xx), tullausarvo, josta tulli kannetaan, muodostuu unionin ulkopuolella syntyneistä kustannuksista, mm. jalostuskustannuksista, lisättyjen tavaroiden arvosta, kuljetuskustannuksista (tuonti- ja vientirahti) sekä muista jalostukseen liittyvistä kustannuksista. Maahantuonnin yhteydessä kannetaan aina myös arvonlisäveroa.

Tässä tapauksessa viennissä ilmoitetaan menettelykoodi 21xx ja kansallinen koodi 7UA tai 7UB. Tuontivaiheessa menettelykoodi on 6121 ja kansallinen koodi 7UA tai 7UB.

On huomattava, että ulkoisessa jalostuksessa tuotavan valmiin tavaran tullin täytyy olla suurempi kuin nolla.

Lisätietoa: ulkoinen jalostus

Menettelykoodi 22xx (muu väliaikainen vienti kuin koodeissa 21 tai 23 tarkoitettu vienti)

Tullimenettelykoodia 22xx käytetään tilanteissa, joissa tavaroita viedään unionista kolmanteen maahan jalostettavaksi, korjattavaksi, testattavaksi tai muuta käsittelyä varten ja jalostettu tuote tai korjattu tai muuten käsitelty tavara on tuotaessa unioniin tulliton (tulli 0 %) suoraan etuuskohtelun, tullitariffin tai tietyn käyttötarkoituksen perusteella. Maahantuonnin yhteydessä kannetaan aina myös arvonlisäveroa.

Tässä tapauksessa viennissä ilmoitetaan menettelykoodi 22xx ja kansallinen koodi 999. Tuontivaiheessa menettelykoodi on 6122 ja kansallinen koodi 999.

Testattavaksi viedystä tavarasta ilmoitetaan viennissä menettelykoodi 22xx ja kansallinen koodi 7VQ. Tuontivaiheessa menettelykoodi on 6122 ja kansallinen koodi 999.

Tuontivaiheessa tullausarvo muodostuu jalostustoiminnon kustannuksista, unionista vietyjen tavaroiden arvosta sekä kuljetus-, vakuutus- ja liitännäiskustannuksista unioniin saapumispaikkaan (tuontirahti).

Menettelykoodi 23xx (väliaikaisesti viedyn tavaran palauttaminen samassa tilassa)

Tavarat, jotka on tarkoitus palauttaa samassa tilassa takaisin, pitää viennissä ilmoittaa menettelykoodilla 23xx (esimerkiksi näyttelyihin, näytteiksi tai ammattikäyttöön tarkoitettujen tavaroiden väliaikainen vienti ja palauttaminen takaisin unioniin samassa tilassa).  

Tuontivaiheessa menettelykoodi on 6123, kansallinen koodi 7RA tai 7RB. Maahantuonnin arvonlisäverottomuus edellyttää, että tavaran jälleentuonti on palautustavarasäännösten nojalla tulliton. Tuonnin verottomuuden lisäedellytyksenä on, että tavaroita ei ole myyty verotta EU:n ulkopuolelle tai Suomessa vähennykseen oikeuttavassa käytössä olleita tavaroita ei ole myyty EU:n ulkopuolella.

Väliaikaisesti viedyn tavaran palautus: palautustavaroiden tuonti

Lisätietoa: yritysneuvonta.tuonti(at)tulli.fi ja yritysneuvonta.vienti(at)tulli.fi

Asiakastiedotteet