Hyppää sisältöön

Vähintään kuukauden ajaksi tilattujen sanoma- ja aikakauslehtien arvonlisäverokanta nousee 0 prosentista 9 prosenttiin 1.1.2012

14.12.2011 8.50
Tiedote

208/2011, JS/Mbh

Nykyinen arvonlisäverolain vähintään kuukauden ajaksi tilattujen sanoma- ja aikakauslehtien arvonlisäverokanta 0 prosenttia korotetaan 9 prosenttiin. Tätä koskeva laki arvonlisäverolain muuttamisesta nro 1202/2011 on annettu 2 päivänä joulukuuta 2011.

Voimassa olevan arvonlisäverolain (1501/1993) 55 §:n mukaan sanoma- ja aikakauslehtien myynti vähintään kuukauden ajaksi tilattuna on verotonta. Myös vähintään kuukauden ajaksi tilattujen sanoma- ja aikakausilehtien maahantuonti on verotonta lain 94 §:n 1 momentin 6 kohdan mukaan. Sanoma- ja aikakausilehtien irtonumeromyyntiin sovelletaan yleistä 23 %:n arvonlisäverokantaa.

Arvonlisäverolainmuutos toteutettiin kumoamalla arvonlisäverolain 55 § sekä muuttamalla lain 85 a ja 94 §:ää. Arvonlisäverolain 85 a §:ään lisättiin 8) kohdaksi sanoma- ja aikakausilehdet vähintään kuukauden ajaksi tilattuina ja verotonta maahantuontia koskevasta 94 §:stä kumottiin vastaava viittaus.

Muutoksella ei ole vaikutusta yleishyödyllisten yhteisöjen arvonlisäverolain 4 §:n ja tuloverolain (1535/1992) 23 §:n perusteella arvonlisäverottomien jäsenlehtien kohteluun.

Uutta alennettua verokantaa sovelletaan myös tuonnissa Ahvenanmaan maakuntaan muualta Suomesta, toisesta jäsenvaltiosta tai yhteisön ulkopuolelta samoin kuin tuontiin Ahvenanmaan maakunnasta muualle Suomeen.

Vähintään kuukauden ajaksi tilattujen sanoma- ja aikakauslehtien arvonlisäverotus muun kuin maahantuonnin osalta kuuluu verohallinnon toimivaltaan (www.vero.fi)

Arvonlisäverolain muutokset tulevat voimaan 1 päivänä tammikuuta 2012.

Lisätietoja: Merja Hallivuori, puh. 040 33 22683

THT