Hyppää sisältöön

Missbrukade läkemedel och dopningsmedel värda 2,6 miljoner euro beslagtagna

22.1.2020 10.48
Pressmeddelande

Europol har stött en EU-omfattande operation mot olaglig fysisk och webbaserad handel med missbrukade och förfalskade läkemedel. Operationen leddes av Finska tullen och Franska gendarmeriets centralbyrå för bekämpning av miljöbrott och brott mot folkhälsan (Gendarmerie Nationale, Office central de lutte contre les atteintes à l'environnement et à la santé publique). I operationen deltog också brottsbekämpningsmyndigheter från 11 EU-länder*, Bosnien och Hercegovina, Ukraina, amerikanska byrån för bekämpning av narkotika (DEA) och Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (OLAF). Operationen genomfördes 15-18.10.2019. Av operativa skäl kan dess resultat offentliggöras först nu.

Den Europaomfattande operationen som koordinerades i realtid från en samordningscentral vid Europol ledde till:

  • att sex organiserade kriminella grupper splittrades;
  • 112 husrannsakningar;
  • att 48 misstänkta personer arresterades på Cypern, i Finland, Frankrike, Ungern, Portugal, Spanien och Storbritannien; att man beslagtog cirka 34,5 miljoner enheter läkemedel och dopningsmedel samt andra ämnen såsom antihistaminer, anxiolytika, läkemedel för erektil dysfunktion, hormonreglerande ämnen och ämnen som reglerar ämnesomsättningen, narkotiska ämnen, smärtstillande medel, antiöstrogener, antivirala medel och hypnotika.

Värdet på beslagen bedöms uppgå till cirka 2,6 miljoner euro.

Behandla en förkylning eller bota abstinensbesvär: läkemedel missbrukas för att tillfredsställa beroenden

Kriminella missbrukar pseudoefedrin – en aktiv substans i läkemedel som vanligtvis används för att behandla förkylningar – för att tillverka metamfetamin, vilket är en mycket beroendeframkallande syntetisk drog.

Drogmissbrukare använder psykotropa ämnen, som till största delen tillverkas av hypnotiska läkemedel, för att ersätta opiater såsom heroin. Pseudoefedrin och psykotropa läkemedel hörde till de ämnen som beslagtogs mest under operationen. Största delen av dessa läkemedel har sitt ursprung i den lagliga distributionskedjan, varifrån de stulits med hjälp av falska recept eller skaffats genom samröre med liknöjda läkare eller farmaceuter. Av de beslagtagna läkemedlen var tusentals förfalskade.

Missbruk och förfalskning av läkemedel är ett allvarligt och växande problem som måste åtgärdas på EU-nivå. Organiserade kriminella grupper har börjat visa allt mer intresse för detta ytterst lukrativa brottsområde, där risken att åka fast och åtalas är relativt liten.

* Följande EU-medlemsstater deltog i operationen: Belgien, Cypern, Grekland, Finland, Frankrike, Ungern, Italien, Portugal, Slovakien, Spanien och Storbritannien

Pressmeddelande