Hyppää sisältöön

Nya antidumpningsåtgärder

Utgivningsdatum 1.8.2011 10.22 | Publicerad på svenska 18.1.2017 kl. 15.45
Pressmeddelande

123/2011, MKi/MSR

- Vid import av vissa vävnader av glasfibrer med ursprung i Folkrepubliken Kina har ett antidumpningsförfarande (undersökning) inletts. Produkten klassificeras enligt KN-nummer ex 7019 39 00, ex 7019 40 00 och 7019 90 99. Tillkännagivandet publicerades den 28 juli 2011 i Europeiska unionens officiella tidning nr C 222.

- Vid import av vissa rör av järn eller stål med ursprung i Ukraina har en partiell interimsöversyn inletts. Produkten klassificeras enligt KN-nummer ex 7304 11 00, ex 7304 19 10, ex 7304 19 30, ex 7304 22 00, ex 7304 23 00, ex 7304 24 00, ex 7304 29 10, ex 7304 29 30, ex 7304 31 80, ex 7304 39 58, ex 7304 39 92, ex 7304 39 93, ex 7304 51 89, ex 7304 59 92 och ex 7304 59 93. Tillkännagivandet publicerades den 29 juli 2011 i Europeiska unionens officiella tidning nr C 223.

- Vid import av vinsyra med ursprung i Folkrepubliken Kina har en partiell interimsöversyn inletts. Produkten klassificeras enligt Taric-nummer 2918 12 00 90. Kommissionen har också inlett en översyn som gäller företaget Hangzhou Bioking Biochemical Engineering Co., Ltd. Tillkännagivandena publicerades den 29 juli 2011 i Europeiska unionens officiella tidning nr C 223.

Mera information: Minna Raitanen, tfn 040 332 2419

TMD