Hyppää sisältöön

Asiakastiedote 11.1.2017
Uusi tullilainsäädäntö muuttaa tullin tietojärjestelmiä vuosina 2017-2020

11.1.2017 13.00
Tiedote

Unionin tullikoodeksi tähtää sähköiseen toimintaympäristöön ja tämä tarkoittaa sekä tullille että yrityksille huomattavia tietojärjestelmämuutoksia vuosien 2017-2020 aikana.

Unionin tullikoodeksi tähtää sähköiseen toimintaympäristöön ja tämä tarkoittaa sekä tullille että yrityksille huomattavia tietojärjestelmämuutoksia vuosien 2017-2020 aikana. Näiden järjestelmien käyttöönoton aikataulut ovat nähtävissä EU:n komission työohjelmassa (WP, Working Plan). Voimassa olevan työohjelman mukaisesti ensimmäisenä kansallisista järjestelmistä otettaisiin käyttöön viennin ja passituksen ilmoitusjärjestelmät aikaisintaan lokakuussa 2019.

Kansalliset tietojärjestelmät perustuvat yhtenäisiin tietosisältöihin ja ilmoitusmalleihin

Osa työohjelman mukaisista järjestelmistä tulee olemaan komission kehittämiä ja koko unionin laajuisia. Osa tietojärjestelmistä toteutetaan kansallisesti, mutta yhtenäisten mallien mukaisesti. Uuden tullikoodeksin valmistelun ja tulkitsemisen helpottamiseksi EU:n komissio on tuottanut ilmoitusmalleja liiketoiminnan prosessimallinnuksella. Mallien avulla pystytään paremmin hahmottamaan tulevien muutosten vaikutusta liiketoimintaan. Tulli esittelee malleja niiden valmistuttua asiakasyhteistyöryhmissään vuoden 2017 aikana. Lisää malleista komission internetsivuilla.

Suomen tullin uusi ilmoitusjärjestelmä perustuu EU:n tietomalliin. Se puolestaan perustuu uuteen tullikoodeksiin ja Maailman tullijärjestön yhteiseen tietomalliin, jolla varmistetaan tietojen yhteneväisyys maailmanlaajuisesti. Kansalliset sanomakuvaukset, joiden perusteella yritykset pystyvät itse päivittämään sanomaliikenteen tietojärjestelmänsä, pyritään julkaisemaan noin vuosi ennen uuden uusittavan ilmoitusjärjestelmän käyttöönottoa. Viennin ja passituksen tarkat sanomakuvaukset on tarkoitus julkaista vuoden 2018 lokakuussa.

Ensimmäinen komission järjestelmä REX on otettu käyttöön 1.1.2017

Uusista EU:n laajuisista järjestelmistä ensimmäisenä on otettu käyttöön rekisteröityjen viejien REX-järjestelmä 1.1.2017. Järjestelmään rekisteröityvät ensimmäisenä kehitysmaista EU:hun alkuperätuotteita tuovat yritykset. Nämä yritykset antavat alkuperävakuutuksia, joiden perusteella voidaan hakea GSP –tullietuuksia. Lisää aiheesta asiakastiedotteessamme.

Tullausjärjestelmän toimittajan valinta on saatu päätökseen

Suomen tulli uudistaa koko tullausjärjestelmänsä. Uuden tullaus- ja tariffijärjestelmän hankinnasta allekirjoitettiin sopimus 14.12.2016. Uusi tullausjärjestelmä tulee asiakkaiden käyttöön vaiheittain.

Lisätietoa: Minna Gustafsson tai Veijo Alatalo. Sähköpostiosoitteemme ovat muotoa etunimi.sukunimi(at)tulli.fi

Asiakastiedotteet