Hyppää sisältöön

Uudet GSP+ -maat 28.2.2014 lähtien; El Salvador, Guatemala ja Panama

27.2.2014 11.24
Tiedote

19/2014, LL

Säädös: Komission delegoitu asetus (EU) N:o 182/2014 yleisen tullietuusjärjestelmän soveltamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 978/2012 liitteen III muuttamisesta (EUVL L 57, 27.2.2014)

Uusia GSP+ -maita ovat 28.2.2014 lähtien:

SV

El Salvador

GT

Guatemala

PA

Panama

GSP+ -maat 1.1.2014 lähtien:

AM

Armenia

BO

Bolivia

CR

Costa Rica

CV

Kap Verde

EC

Ecuador

GE

Georgia

MN

Mongolia

PE

Peru

PK

Pakistan

PY

Paraguay

Mainitut maat on sisällytetty komission ylläpitämään Taric-tietokantaan GSP+ -maina (kestävää kehitystä ja hyvää hallintoa koskeva erityinen kannustusmenettely, SPGE).

GSP+ -edunsaajamaista peräisin olevien ja tähän menettelyyn kuuluvien tuotteiden (asetuksen 978/2012 liite IX)  arvotullit suspendoidaan kokonaan (nollaksi). Niinikään paljoustullit suspendoidaan kokonaan lukuun ottamatta tuotteita, joiden tulleihin sisältyy paljoustullin lisäksi myös arvotulli.

Tuotealoja voidaan jättää tullietuuden ulkopuolella 1.1.2014 lähtien vain yleisessä menettelyssä (graduaatio, tullietuuksien suspendointi). Tämä ei ole enää mahdollista GSP+ -menettelyssä toisin kuin oli kumotussa asetuksessa vuoden 2013 loppuun asti.

Lisätietoja asiasta antaa Leena Lehtinen, sähköposti:  leena.lehtinen@tulli.fi
sekä Tullin alkuperäasiantuntijat.

THT