Hyppää sisältöön

Uuden valmisteverotuslain muutosten vaikutukset tuontitullaukseen

Julkaisuajankohta 25.3.2010 12.40
Tiedote

52/2010, JS/HHo

Uusi valmisteverotuslaki (182/2010) tulee voimaan 1.4.2010. Laki korvaa aikaisemman valmisteverotuslain (1469/1994) ja valmisteverotusasetuksen (1546/1994). Keskeisin valmisteverotuslain muutos on se, että valmisteveron alaisten tuotteiden verottomia siirtoja jäsenvaltioiden välillä koskeva menettely muutetaan sähköiseksi. Muutokset vaikuttavat myös tuontitullaukseen, keskeisimmät vaikutukset ovat välillisen edustuksen käyttömahdollisuuksien lisääntyminen ja valmisteveronumeron ilmoittaminen tulli-ilmoituksella. 

1.1. Tuotteet siirretään tullauksen yhteydessä väliaikaisen verottomuuden järjestelmään

Uuden valmisteverotuslain mukaan on mahdollista, että rekisteröity lähettäjä asettaa tuotteet väliaikaisen verottomuuden järjestelmään välittömästi vapaaseen liikkeeseen luovuttamisen jälkeen. Tulli-ilmoituksella on käytettävä tullimenettelykoodia 45xx ja kansallista menettelykoodia 7WE, jos tavarat siirretään valmisteverottomaan varastoon, rekisteröidylle vastaanottajalle tai väliaikaisesti rekisteröidylle vastaanottajalle. Tulli-ilmoituksella on käytettävä tullimenettelykoodia 07XX, jos tavarat siirretään kokonaan verottomaan varastoon.

Yhdenmukaistetun valmisteveron alaisten tuotteiden osalta EDI-sanomalla on ilmoitettava otsikkotasolla erityismaininnan lisäkoodi FIXFA ja rekisteröidyn lähettäjän valmisteveronumero ja SAD-lomakkeen kohdassa 44 on ilmoitettava koodi FIXFA ja rekisteröidyn lähettäjän valmisteveronumero. 

Valtuutettu varastonpitäjä saa ilmoittaa erityismaininnan lisäkoodin FIXFA ja rekisteröidyn lähettäjän valmisteveronumeron sijasta koodin FIXFA ja valtuutetun varastonpitäjän luvan numeron 30.6.2010. saakka.

Kansallisten valmisteverojen alaisten tuotteiden osalta EDI-sanomalla on ilmoitettava otsikkotasolla erityismaininnan lisäkoodi FIXFB ja valtuutetun varastonpitäjän valmisteveronumero tai rekisteröidyn vastaanottajan valmisteveronumero ja SAD-lomakkeen kohdassa 44 on ilmoitettava koodi FIXFB ja valmisteveronumero.

Tullaus suoritetaan muutoin normaalisti ja valmisteverotus tapahtuu valmisteverotuslain nojalla tuotteet väliaikaisen verottomuuden järjestelmässä vastaanottavan toimijan statuksen mukaisesti.

Kaikki edustusmuodot ovat sallittuja tässä tullimenettelyssä.

1.2. Tuotteita ei siirretä tullauksen yhteydessä väliaikaisen verottomuuden järjestelmään

Valmistevero on maksettava ennen tavaroiden luovuttamista vapaaseen liikkeeseen, jos tavaranhaltija on tuontitullauksen käteisasiakas, vaikka tämä samalla olisi myös lähetyksen vastaanottava valmisteverovelvollinen valtuutettu varastonpitäjä tai rekisteröity vastaanottaja.

Poikkeuksen muodostavat tapaukset, joissa välillinen edustaja antaa tulli-ilmoituksen käteisasiakkaan puolesta. Näissä tapauksissa tavaran saa luovuttaa ennen valmisteverojen maksamista.

Jos tavaranhaltijana on rekisteröity luottoasiakas tai tullauksessa on käytetty välillistä edustajaa, jolloin valmisteveroja ei kanneta ennen tuotteiden luovuttamista vapaaseen liikkeeseen, valmisteveroilmoitus on annettava neljän arkipäivän kuluessa tuotteiden vapaaseen liikkeeseen luovuttamisesta. Tulli-ilmoitukseen ei tarvitse merkitä mitään valmisteverotukseen liittyviä lisätietoja.

Suora edustus ja välillinen edustus ovat sallittuja tässä tullimenettelyssä.

Uudesta valmisteverotuslaista on laadittu THT 44/2010, jossa lainsäädännön muutoksista on kerrottu tarkemmin.

Huom.

  • Korjaus THT:hen 52/2010, uuden valmisteverotuslain muutosten vaikutukset tuontitullaukseen 58/2010
  • Erityismaininnan lisäkoodin ilmoittaminen tuonnin tulli-ilmoituksilla 60/2010
THT