Hyppää sisältöön

Useaa EU:n jäsenvaltiota koskevat luvat haetaan Tullipäätökset-järjestelmästä 2.10.2017 alkaen

Julkaisuajankohta 14.9.2017 8.00
Tiedote

EU:n jäsenvaltioiden yhteinen Tullipäätökset-järjestelmä (CD, Customs Decisions System) ja siihen liittyvä asiointiportaali otetaan käyttöön 2.10.2017.

Tämä komission järjestelmä muuttaa useaa jäsenvaltiota koskevien lupien hakemus- ja päätösprosessin EU:ssa sähköiseksi.  

Tullipäätökset-järjestelmässä käsiteltävät luvat

EU:n yhteisen asiointiportaalin kautta haetaan ja Tullipäätökset-järjestelmässä käsitellään vain useampaa kuin yhtä jäsenvaltiota koskevia lupia. Valtaosa Tullin myöntämistä luvista haetaan edelleen lomakkeella Tullin lupakeskukselta. Esimerkiksi AEO-valtuutuksen ja yleisvakuuslupien hakuprosessi ei muutu.

Uuden järjestelmän kautta voi hakea useaa eri lupaa ja päätöksenteko yhtenäistyy. Esimerkiksi seuraavat Tullissa myönnettävät luvat haetaan 2.10.2017 alkaen Tullipäätökset-järjestelmän kautta:

  • Säännöllisen reittiliikenteen lupa (RSS)
  • Keskitetyn tullauksen lupa, esim. viennissä (CCL)
  • Sisäisen jalostuksen lupa, jos toiminta koskee useampaa kuin yhtä jäsenvaltiota (IPO)
  • Ulkoisen jalostuksen lupa, jos toiminta koskee useampaa kuin yhtä jäsenvaltiota (OPO)

Myöhemmin asiointiportaalin käyttöä laajennetaan muihin Tullin päätöksiin, kuten sitovan tariffitiedon päätöksiin. Näistä tiedotetaan erikseen.

Useaa jäsenvaltiota koskevat luvat myönnetään 2.10.2017 alkaen Tullipäätökset-järjestelmässä, vaikka lupaa olisi haettu tätä ennen lomakkeella Tullin lupakeskuksesta. Tulli tallentaa ennen 2.10.2017 myönnetyt luvat järjestelmään jälkikäteen. Tästä tiedotetaan luvanhaltijoille erikseen.   

Lupapäätökset ovat sähköisiä, ja luvanhaltija näkee päätösten tiedot asiointiportaalissa ja voi tulostaa ne. Luvanhakija voi seurata lupahakemuksensa käsittelyä asiointiportaalin kautta.

Kirjautuminen edellyttää voimassaolevaa EORI-tunnusta

Luvanhakijalla täytyy olla voimassa oleva EORI-tunnus. Toistaiseksi hakija kirjautuu järjestelmään komission käyttövaltuushallinnan tunnuksilla. Tunnukset voi hakea Suomen tullilta. Tunnusten hakemisesta, asiointiportaaliin kirjautumisesta ja Tullipäätökset-järjestelmässä käytettävistä asiointirooleista laaditaan erilliset ohjeet.  

Myöhemmin Tullipäätökset-järjestelmään pääsee kirjautumaan Väestörekisterikeskuksen maksuttomalla Katso-tunnisteella.

Lupapäätösten numerot muuttuvat

Tullipäätökset-järjestelmän kautta myönnettyjen lupien numerot tulevat olemaan muotoa:

FI+luvan lyhenne+tullitoimipaikka-vvvv-tarkiste-juokseva numero,

esim. FIRSSFI002000-2017-ABC-1234.

Lupatietojen haku

Jos luvanhakija on antanut suostumuksen lupatietojensa julkaisuun, luvan perustiedot ovat kaikkien haettavissa komission nettisivuilla julkaistavassa palvelussa yrityksen EORI-numeron avulla.

Poikkeustilanteet

Poikkeustilanteessa yritysten täytyy olla aina yhteydessä Tullin lupakeskukseen: lupakeskus(at)tulli.fi.

Lisätietoja
Yritysneuvonta: yritysneuvonta.tuonti(at)tulli.fi, yritysneuvonta.vienti(at)tulli.fi
Kirjautumisesta ja järjestelmän käytöstä antaa lisätietoja Tullin lupakeskus, lupakeskus(at)tulli.fi, 0295 5200.

Komission eLearning -materiaali
Komission General Guidance on Customs Decisions

Asiakastiedotteet Uudistuvan lainsäädännön ja tulli-ilmoittamisen tiedotteet