Asiakastiedote 19.12.2016
Unionin ulkopuolelta tuotavien rauta- ja terästuotteiden tarkkailuasiakirjan käyttö Suomessa vuonna 2017

19.12.2016 17.17
Tiedote

Ennakkotarkkailu unionin ulkopuolelta tuotavien tiettyjen rauta- ja terästuotteiden osalta on otettu käyttöön 1.5.2016.

Asiasta on julkaistu asiakastiedote 18.5.2016

Rauta- ja terästuotteiden ennakkotarkkailua koskevat hakemukset

Tarkkailuasiakirjojen hakemukset lähetetään 1.1.2017 alkaen Tulliin sähköpostiosoitteeseen ennakkotarkkailu(at)tulli.fi.

Tulli toimittaa jatkossa pääsääntöisesti sähköpostitse asiakkaalle tiedon myönnetystä tarkkailuasiakirjasta. Tulli toimittaa samassa yhteydessä tarkkailuasiakirjakohtaisen viitenumeron, jonka asiakas on velvollinen ilmoittamaan tuonnin yhteydessä edellytyksenä tavaroiden luovuttamiseksi vapaaseen liikkeeseen. Tulli-ilmoituksessa ilmoitetaan viitenumero ja päiväys tavaraerän liiteasiakirjakohdassa asiakirjakoodilla I004.

Tulli tarkistaa tarkkailuluvan olemassaolon ja tekee siihen luovutusta koskevat merkinnät.

Alkuperäistä paperista tarkkailuasiakirjaa Tulli ei toimita asiakkaalle kuin erikseen pyydettäessä, jos tarkkailuasiakirjaa on tarkoitus käyttää muissa maissa tavaroita vapaaseen liikkeeseen luovutettaessa.

Sähköisen käsittelyn ulkopuolelle jäävät ne tarkkailuasiakirjat, jotka on myönnetty muissa unionin jäsenmaissa ja sellaiset Suomessa myönnettävät tarkkailuasiakirjat, joita on tarkoitus käyttää muissa jäsenmaissa. Näissä tapauksissa käytetään edelleen paperisia tarkkailuasiakirjoja ja merkinnät tehdään niihin.

Lisätietoja: yritysneuvonta.tuonti(at)tulli.fi

Asiakastiedotteet