Ulkoinen jalostus, ennakkotuonti

15.9.2017 10.40
Tiedote

Korvaavien tavaroiden käyttö on mahdollista ulkoisen jalostuksen menettelyssä.

Korvaavien tavaroiden käyttö on mahdollista ulkoisen jalostuksen menettelyssä. Korvaavia tavaroita voidaan tuoda maahan ennen väliaikaisesti vietäviä tuotteita. Korvaavan tavaran on kuuluttava samaan 8-numeroiseen CN-nimikkeeseen ja oltava kaupalliselta laadultaan ja teknisiltä ominaisuuksiltaan samanlainen kuin väliaikaisesti viety tavara, jos se olisi korjattu ulkoisessa jalostusmenettelyssä.

Ulkoisen jalostuksen ennakkotuonnista on julkaistu asiakasohje ja uusi käytäntö otetaan käyttöön 18.9.2017

Asiakastiedotteet