Hyppää sisältöön

Ulkomaankauppatilastot korjaantuivat aiempaa enemmän vuonna 2007

Julkaisuajankohta 8.5.2008 12.00 | Julkaistu suomeksi 16.2.2017 klo 13.05
Tiedote

Tullihallituksen ennakkotilastoina kuukausittain ilmoittamat viennin ja tuonnin arvot poikkesivat viime vuonna tilastovuoden lopullisista luvuista enemmän kuin vuotta aiemmin.

Osuvuutta huononsivat keskeisesti viiveet tilastoaineiston kertymisessä. Etenkin alkuvuonna ongelmat eräiden suurten yritysten tietojärjestelmissä viivästyttivät tilastoilmoituksia.

Vuotta aiemmin ennakkotietojen arviointi tarkentui selvästi edellisvuosista. Arviointimenetelmät ovat kehittyneet, arvioinnin pohjana käytetyt aikasarjat pidentyneet ja vertailuaineistona käytettyjen arvonlisäverotietojen päivittyminen tihentynyt. Suomen ulkomaankauppatilastojen korjaantuminen on ollut EU-maiden keskitasoa.

Kunkin kuukauden tilastot käyvät läpi tarkastusprosessin, jossa korjauksia voi tulla myös aiempina kuukausina julkaistuihin tilastoihin. Tyypillisiä virheitä tilastoilmoituksissa ovat mm. virheellinen tavaranimike tai maakoodi sekä virheet arvo- ja paljoustiedoissa. Sisäkaupan tilastotiedot tarkistetaan vertaamalla niitä myös arvonlisäverotietoihin.

Viime vuoden lopullisiin vientitilastoihin kertyi 1 457 miljoonaa euroa enemmän kuin ennakkotilastoissa arvioitiin. Tämä oli 2,2 prosenttia koko viennin arvosta. Edellisenä vuonna lopullisiin vientitilastoihin tuli 0,6 prosenttia lisää. Tuonnin lopullisissa tilastoissa lisäys oli 2 355 miljoonaa euroa eli 4,0 prosenttia koko tuonnin arvosta. Vuotta aiemmin lisäys oli 2,2 prosenttia. Kuukausittaiset ennakot ja lopulliset tiedot käyvät ilmi oheisesta taulukosta.

Taulukko 1. Tuonnin ja viennin ennakkotiedot sekä lopulliset luvut kuukausittain vuonna 2007, milj. euroa
Kuukausi Tuonti Vienti
Ennakkotiedot Lopulliset luvut Ennakkotiedot Lopulliset luvut
Tammikuu 4 395 4 677 4 695 4 909
Helmikuu 4 410 4 696 4 670 4 894
Maaliskuu 4 925 5 271 5 680 5 875
Huhtikuu 4 425 4 718 5 910 6 052
Toukokuu 5 145 5 269 5 580 5 791
Kesäkuu 4 955 5 076 5 365 5 490
Heinäkuu 4 770 4 898 5 205 5 218
Elokuu 4 865 4 896 5 335 5 333
Syyskuu 4 565 4 699 5 410 5 443
Lokakuu 5 185 5 429 5 735 5 953
Marraskuu 4 910 5 183 5 775 5 953
Joulukuu 4 710 4 803 4 870 4 941
Yhteensä 57 260 59 616 64 230 65 687
Erotus milj. e   2 355   1 457
Poikkeama %   4,0   2,2

Tullihallitus julkaisee ennakkotiedot 40 päivän kuluessa tilastokuukauden päättymisen jälkeen. Yksityiskohtaiset tilastot kunkin kuukauden ulkomaankaupasta julkaistaan noin 9 viikkoa tilastokuukauden jälkeen. Kunkin vuoden lopulliset tilastot julkaistaan viimeistään seuraavan vuoden toukokuussa.

Tullihallituksen julkaisemat ulkomaankauppatilastot kuuluvat Suomen viralliseen tilastoon.

Tarkempia tietoja ulkomaankauppatilastojen laadintaperusteista löytyy Tullin Internet-sivuilta kohdasta Ulkomaankauppatilastot. Sivuilta käy ilmi myös julkaisuaikataulu kuukausiennakoille ja kuukausitilastoille.

Kaikki Tullihallituksen julkaisemat katsaukset ulkomaankaupasta ovat maksutta luettavissa Tullin Internet-sivuilla. Lisäksi sivuilta löytyy tilastotaulukkoja ja tilastografiikkaa ulkomaankaupasta. Asiakkaiden käytössä on myös maksuton tilastotietokanta Uljas (http://uljas.tulli.fi/), josta voi poimia tarkempia maa- ja tavarakohtaisia tilastotietoja ulkomaankaupasta.

Tullihallitus, Tilastoyksikkö
Tiedustelut:
Tilastopäällikkö Timo Koskimäki, gsm 040 332 1851
Tulliylitarkastaja Kari Tähtivaara, puh. 020 492 1844
Tilastotiedote