Hyppää sisältöön

Ulkomaankauppatilaston sanat haltuun

Julkaisuajankohta 9.9.2020 9.00
Tiedote

Mitä tarkoittaa ”ulkomaankauppa”? Tai ”yritystilastojen mukainen tavaroiden ulkomaankauppatilasto”? Vastaukset antaa ulkomaankauppatilaston sanasto, joka sisältää määritelmät ja huomautukset aihealueen tärkeimmistä termeistä. Termien käyttösuositukset ja määritelmät on laadittu ja hyväksytty yhteistyössä Tullin ja Tilastokeskuksen asiantuntijoiden sanastotyöpajoissa.

”Terminologisen sanaston laadinta virastoyhteistyönä vaati 10 työpajaa, joissa termeiksi valikoituivat tärkeimmät. Isoin työ oli määritelmien ja huomautusten laatiminen ytimekkäästi ja yhdenmukaisesti ymmärrettävään muotoon,” tiivistää tilastojohtaja Olli-Pekka Penttilä Tullista.

Ulkomaankauppatilaston sanasto on liitetty osaksi Sanastot-työkalua, jonka avulla kerätään ja ylläpidetään julkishallinnon yhteisiä terminologisia sanastoja ja käsitteitä. Sanastot-työkalussa ulkomaankauppatilaston tietoalueet ovat ”Tilasto- ja tietopalvelut” sekä ”Tuonti ja vienti”.

"Ulkomaankauppaan liittyviä julkaisuja laaditaan sekä Tullissa että Tilastokeskuksessa, näkökulma ja painotukset ilmiöön ovat kuitenkin hieman erilaiset. Koemme tärkeäksi, että viestimme yhtenäisellä termistöllä", sanoo Juha Martikainen Tilastokeskuksesta.

Tulli ja Tilastokeskus pyrkivät saamaan Sanastot-työkaluun vähitellen omia osia sanastoistaan. Yhteistyö on tiivistä myös Sanastokeskus TSK:n kanssa, josta johtaja Katri Seppälän terminologian erityisosaaminen ansaitsee erityiskiitokset. Sanastotyö etenee osissa.

Jatkossa ulkomaankauppatilaston sanastoa ylläpidetään ja täydennetään Tullin ja Tilastokeskuksen asiantuntijaryhmässä.

Sanastotyöryhmään kuuluivat Tullista Olli-Pekka Penttilä, Christina Telasuo, Johanna Riikonen, Anne Oikarinen ja Kati Turkama sekä Tilastokeskuksesta Juha Martikainen, Merja Myllymäki, Terhi Tulonen, Risto Sippola, Tommi Kaatrasalo ja Miia Korhonen.

Sanastot-työkalu: sanastot.suomi.fi/

Esimerkkejä Ulkomaankauppatilaston sanaston termien määritelmistä:

 • ulkomaankauppa
  • tavaroiden ja palveluiden omistajuuden vaihto kotimaisen ja ulkomaisen talousyksikön välillä tai vaihto kansainvälisten rajojen yli
 • yritystilastojen mukainen tavaroiden ulkomaankauppatilasto
  • ulkomaankauppatilasto, joka laaditaan Euroopan yritystilastoista annetun asetuksen mukaisesti
   Huomautus: Tulli tilastoi rajat ylittävää ulkomaankauppaa yritystilastojen perusteella. Tästä poikkeuksena ovat ilma-alukset ja merialukset, jotka tilastoidaan taloudellisen omistajan muutoksen mukaan. Tuonti tilastoidaan CIF-arvon ja vienti FOB-arvon mukaan.
 • maksutaseen mukainen tavaroiden ulkomaankauppa 
  • maksutaseen mukaisen ulkomaankauppatilaston erä, joka koskee tavaroiden omistajuuden vaihtoa kotimaisen ja ulkomaisen talousyksikön välillä, niiltä osin kuin tavarat eivät sisälly palveluun
   Huomautus: Tavanomainen kauppatavara kirjataan markkinahintaan FOB-arvon mukaan. Vienti tilastoidaan määrämaan, tuonti EU-alueelta lähetysmaan ja tuonti EU:n ulkopuolelta alkuperämaan mukaan.
Lisätietoja:
Tulli: Olli-Pekka Penttilä p. +358 403 321 862; Tilastokeskus: Juha Martikainen p. +358 295 513 225
Mediatiedote Tilastotiedote