Hyppää sisältöön

Ulkomaankauppatilaston laskentamenetelmä uudistui

Julkaisuajankohta 12.3.2010 9.00
Tiedote

Tullihallituksen ulkomaankauppatilastoinnissa otettiin tammikuun 2010 ennakkotilastosta alkaen käyttöön uusi laskentamenetelmä. Menetelmänmuutos ei vaikuta julkaistavien ulkomaankauppatilastojen kokonaisarvoihin eikä kokonaiskauppaa kuvaaviin aikasarjoihin. Ulkomaankaupan jakauma maittain tulee kuitenkin uudella menetelmällä paremmin estimoiduksi, samoin ero ennakkotilaston ja myöhempien julkistusten välillä pienenee. Uutta menetelmää sovelletaan takautuvasti vuoden 2009 ajalle.

Ulkomaankauppaa tilastoitaessa käytetään hyväksi tilastollisia mallinnusmenetelmiä, mm. erilaisia aikasarjaennusteita. Tilastollisilla malleilla arvioidaan tilasto-otokseen kuulumattomien yritysten ulkomaankaupan rakenne ja tilaston laadintahetkellä vastauskatoon jääneiden yritysten ulkomaankauppa. Tilastollisia malleja käytetään myös korjaamaan laskelmissa pohjatietoina käytettävien sisäkaupan arvonlisäverotietojen viivettä.

Uusitussa menetelmässä on otettu käyttöön uusia tilastollisia malleja ja tarkistettu kriteereitä, joilla mahdollisista malleista valitaan sopivin. Mallinnusstrategiaa on myös uusittu niin että mallit toimivat teknisesti aiempaa paremmin ja tuottavat stabiilimman maajakauman. Kehitystyö tehtiin vuoden 2009 kuluessa Tullihallituksen Tilastoyksikössä. Työtä varten saatiin EU-rahoitusta. Hankkeesta on pyynnöstä saatavana englanninkielinen raportti.

Tullihallitus, Tilastoyksikkö
Lisätietoja: Tilastopäällikkö Timo Koskimäki, puh. 020 492 1851 tai tulliylitarkastaja Anne Oikarinen, puh. 020 492 1863, sähköposti etunimi.sukunimi@tulli.fi
Tilastotiedote