Hyppää sisältöön

Ulkomaankauppatilastojen laatu vuonna 2020

Julkaisuajankohta 20.10.2021 10.08 | Julkaistu suomeksi 20.10.2021 klo 10.08
Tiedote

Kunkin tilastovuoden lopulliset tavaroiden ulkomaankauppatilastot julkaistaan vuodesta 2010 lähtien aina seuraavan vuoden elokuun lopussa. Tulli noudattaa Eurostatin suositusta lopullisten tilastojen julkaisuajankohdasta. Vuoden 2020 lopulliset ulkomaankauppatilastot julkaistiin 31.8.2021.

Tullin ennakkotietoina kuukausittain ilmoittamat viennin ja tuonnin tilastoarvot poikkesivat vuonna 2020 tilastovuoden lopullisista luvuista suunnilleen saman verran kuin aiempina vuosina. Viennin ennakolliset arvot olivat lähempänä lopullisia arvojaan verrattuna tuonnin arvoihin. Etenkin tuontiin EU-alueelta tuli, kuten ennenkin, eniten korjauksia.

Viime vuoden lopullisiin vientitilastoihin kertyi 770 miljoonaa euroa enemmän kuin ennakkotilastoissa arvioitiin. Tämä oli 1,4 prosenttia koko viennin arvosta. Edellisenä vuonna lopullisiin vientitilastoihin tuli yksi prosentti lisää arvoa. Tuonnin lopullisiin tilastoihin lisäys oli 1 128 miljoonaa euroa eli 1,9 prosenttia koko tuonnin arvosta. Vuotta aiemmin lisäys oli 1,6 prosenttia. Kun tuonti täydentyi vientiä selvästi enemmän, heikkeni kauppataseen alijäämä kuukausiennakkojen 1 970 miljoonasta eurosta lopulliseen 2 328 miljoonaan euroon.

Kuukausittaiset viennin ja tuonnin ennakkotiedot sekä lopulliset ulkomaankaupan tiedot vuonna 2020 käyvät ilmi alla olevasta taulukosta 1 ja revisioitumisprosentit vuosilta 2010-2020 alla olevasta kuviosta 1.

Taulukko 1. Viennin ja tuonnin ennakkotiedot sekä lopulliset arvot kuukausittain 2020, miljoonaa euroa
Kuukausi Vienti
Ennakkotiedot
Vienti
Lopulliset luvut
Tuonti
Ennakkotiedot
Tuonti
Lopulliset luvut
Tammikuu 4 765 4 907 5 130 5 223
Helmikuu 4 365 4 454 5 135 5 233
Maaliskuu 5 005 5 071 5 275 5 410
Huhtikuu 4 415 4 449 4 225 4 260
Toukokuu 4 020 4 048 4 300 4 372
Kesäkuu 4 455 4 523 4 660 4 777
Heinäkuu 4 375 4 444 4 815 4 910
Elokuu 4 325 4 406 4 570 4 660
Syyskuu 4 885 4 932 5 265 5 377
Lokakuu 5 075 5 138 5 135 5 224
Marraskuu 4 945 4 978 5 125 5 219
Joulukuu 6 040 6 090 5 005 5 104
Yhteensä 56 670 57 440 58 640 59 768
Erotus milj.e   770   1 128
Poikkeama %   1,4   1,9

Kuvio 1. Ulkomaankauppatilastojen revisioituminen vuosittain ennakkotiedoista lopullisiin arvoihin 2010-2020, prosenttia viennin ja tuonnin arvosta

Kuvio 1. Ulkomaankauppatilastojen revisioituminen vuosittain ennakkotiedoista lopullisiin arvoihin 2010-2020, prosenttia viennin ja tuonnin arvosta

Tulli julkaisee ulkomaankaupan ennakkotiedot aina viimeistään 39 päivän kuluessa tilastokuukauden päättymisen jälkeen. Yksityiskohtaiset tilastot kunkin kuukauden ulkomaankaupasta julkaistaan noin kahdeksan viikkoa tilastokuukauden päättymisen jälkeen kuukausitilastossa. Kunkin vuoden lopulliset tilastot julkaistaan aina seuraavan vuoden elokuun lopussa.

EU:n ja sen jäsenmaiden tilastojen laatu on keskeisesti esillä EU:n tilastoviraston Eurostatin toiminnassa. Yhteistyössä jäsenmaiden kanssa mm. kehitetään ennakollisten ulkomaankaupan tilastotietojen arviointimenetelmiä. Kunkin kuukauden tilastot käyvät läpi tarkastusprosessin, jossa korjauksia voi tulla myös aiempina kuukausina julkaistuihin tilastoihin. Eniten korjauksia tulee tyypillisesti tilastokuukautta seuraavan ja sitä seuraavan kuukauden aikana. Kunkin kuukauden tilastojulkistuksissa julkaistaan myös tilastovuoden aikaisempien kuukausien päivitetyt tiedot.

Tilastojen täydentymiseen vaikuttavat keskeisesti viiveet ja epätäydellisyydet tilastoaineiston kertymisessä. Tyypillisiä virheitä tilastoilmoituksissa ovat mm. virheellinen tavaranimike tai maakoodi sekä virheet arvo- ja paljoustiedoissa. Sisäkaupan tilastotiedot tarkistetaan vertaamalla niitä myös arvonlisäverotietoihin. Tilastot päivittyvät siis sekä lisäämällä puuttuvia tietoja että poistamalla ja korjaamalla virheellisiä tietoja. Alla olevassa kuviossa 2 on esitetty ulkomaankauppatilastojen poikkeamat kuukausittain ennakkotiedoista saman tilastokuukauden kuukausitilastossa julkaistuihin tietoihin.

Kuvio 2. Ulkomaankauppatilastojen poikkeamat kuukausittain ennakkotiedoista kuukausitilaston tietoihin, 2019-2020, prosenttia viennin ja tuonnin arvosta

Kuvio 2. Ulkomaankauppatilastojen poikkeamat kuukausittain ennakkotiedoista kuukausitilaston tietoihin, 2019-2020, prosenttia viennin ja tuonnin arvosta

Kuviossa 3 alla on esitetty vuosittaiset ulkomaankauppatilastojen korjaantumiset ennakkotiedoista saman tilastokuukauden kuukausitilastossa julkaistuihin tietoihin. Koska korjauksien vaikutus on ollut viennin tai tuonnin arvoa lisäävä tai vähentävä, on poikkeamien osuus vastaavasta ennakkotiedon arvosta laskettu tässä itseisarvona.

Kuvio 3. Ulkomaankauppatilastojen korjaantuminen vuosittain ennakkotiedoista kuukausitilaston tietoihin poikkeaman itseisarvon mukaan laskettuna, 2010-2020, prosenttia viennin ja tuonnin arvosta

Kuvio 3. Ulkomaankauppatilastojen korjaantuminen vuosittain ennakkotiedoista kuukausitilaston tietoihin poikkeaman itseisarvon mukaan laskettuna, 2010-2020, prosenttia viennin ja tuonnin arvosta

Vuoden 2020 ulkomaankaupan tilastot päivittyivät viimeisen kerran 31.8.2021, jolloin julkaistiin myös kuluvan vuoden yksityiskohtaiset tilastot kesäkuuhun asti Uljas-tilastotietokannassa. Koko vuoden 2020 ennakkotiedot julkaistiin 8.2.2021.

Tarkempia tietoja ulkomaankauppatilastojen laadintaperusteista löytyy Tullin Internet-sivuilta kohdasta tilastot. Sivuilta löytyy myös julkaisuaikataulu kuukausiennakoille ja kuukausitilastoille.

Tulli, Tilastointi
Lisätietoja: Christina Telasuo, p. 040 332 1828 tai Olli-Pekka Penttilä, p. 040 332 1862
Sähköposti: etunimi.sukunimi@tulli.fi
Mediatiedote Tilastotiedote