Hyppää sisältöön

Ulkomaankauppatilastojen laatu vuonna 2013

Julkaisuajankohta 19.9.2014 9.00 | Julkaistu suomeksi 24.1.2017 klo 12.25
Tiedote

Kunkin tilastovuoden lopulliset ulkomaankauppatilastot julkaistaan vuodesta 2010 lähtien aina seuraavan vuoden elokuun lopussa. Tulli noudattaa Eurostatin suositusta lopullisten tilastojen julkaisuajankohdasta. Vuoden 2013 lopulliset ulkomaankauppatilastot julkaistiin 29.8.2014.

Tullin ennakkotietoina kuukausittain ilmoittamat viennin ja tuonnin tilastoarvot poikkesivat vuonna 2013 tilastovuoden lopullisista luvuista suunnilleen saman verran kuin aiempina vuosina. Viennin ennakolliset arvot olivat lähempänä lopullisia arvojaan verrattuna tuonnin arvoihin. Etenkin tuontiin EU-alueelta tuli, kuten ennenkin, eniten korjauksia.

Viime vuoden lopullisiin vientitilastoihin kertyi 828 miljoonaa euroa enemmän kuin ennakkotilastoissa arvioitiin. Tämä oli 1,5 prosenttia koko viennin arvosta. Edellisenä vuonna lopullisiin vientitilastoihin tuli 1,3 prosenttia lisää. Tuonnin lopullisiin tilastoihin lisäys oli 1 402 miljoonaa euroa eli 2,5 prosenttia koko tuonnin arvosta. Vuotta aiemmin lisäys oli 2,8 prosenttia. Kun tuonti täydentyi vientiä selvästi enemmän, heikkeni kauppataseen alijäämä kuukausiennakkojen 1,8 miljardista eurosta lopulliseen 2,4 miljardiin euroon.

Kuukausittaiset viennin ja tuonnin ennakkotiedot sekä lopulliset ulkomaankaupan tiedot vuonna 2013 käyvät ilmi alla olevasta taulukosta ja revisioitumisprosentit vuosilta 2002-2013 alla olevasta kuviosta.

EU:n ja sen jäsenmaiden tilastojen laatu on keskeisesti esillä EU:n tilastoviraston Eurostatin toiminnassa. Yhteistyössä jäsenmaiden kanssa mm. kehitetään ennakollisten ulkomaankaupan tilastotietojen arviointimenetelmiä.

Tulli julkaisee ulkomaankaupan ennakkotiedot aina viimeistään 39 päivän kuluessa tilastokuukauden päättymisen jälkeen. Yksityiskohtaiset tilastot kunkin kuukauden ulkomaankaupasta julkaistaan noin 8 viikkoa tilastokuukauden päättymisen jälkeen kuukausitilastossa. Kunkin vuoden lopulliset tilastot julkaistaan aina seuraavan vuoden elokuun lopussa.

Taulukko 1. Tuonnin ja viennin ennakkotiedot sekä lopulliset luvut kuukausittain vuonna 2013, milj. euroa
Kuukausi Vienti Tuonti
Ennakkotiedot Lopulliset luvut Ennakkotiedot Lopulliset luvut
Tammikuu 4 640 4 784 5 065 5 173
Helmikuu 4 295 4 362 4 380 4 469
Maaliskuu 4 630 4 694 4 855 4 984
Huhtikuu 4 835 4 908 4 870 4 995
Toukokuu 4 675 4 714 4 585 4 694
Kesäkuu 4 460 4 537 4 200 4 388
Heinäkuu 4 430 4 480 4 710 4 926
Elokuu 4 405 4 428 4 595 4 666
Syyskuu 4 615 4 683 5 045 5 173
Lokakuu 5 155 5 210 5 180 5 266
Marraskuu 4 685 4 765 4 555 4 644
Joulukuu 4 395 4 481 4 965 5 028
Yhteensä 55 220 56 048 57 005 58 407
Erotus milj. e   828   1 402
Poikkeama %   1,5   2,5

Kuvio 1. Ulkomaankauppatilastojen revisioituminen vuosittain ennakkotiedoista lopullisiin arvoihin 2002-2013, prosenttia viennin ja tuonnin arvosta

Kuvio 1. Ulkomaankauppatilastojen revisioituminen vuosittain ennakkotiedoista lopullisiin arvoihin 2002-2013, prosenttia viennin ja tuonnin arvosta

Kunkin kuukauden tilastot käyvät läpi tarkastusprosessin, jossa korjauksia voi tulla myös aiempina kuukausina julkaistuihin tilastoihin. Eniten korjauksia tulee tyypillisesti tilastokuukautta seuraavan ja sitä seuraavan kuukauden aikana. Kunkin kuukauden tilastojulkistuksissa julkaistaan myös tilastovuoden aikaisempien kuukausien päivitetyt tiedot.

Tilastojen täydentymiseen vaikuttavat keskeisesti viiveet ja epätäydellisyydet tilastoaineiston kertymisessä. Tyypillisiä virheitä tilastoilmoituksissa ovat mm. virheellinen tavaranimike tai maakoodi sekä virheet arvo- ja paljoustiedoissa. Sisäkaupan tilastotiedot tarkistetaan vertaamalla niitä myös arvonlisäverotietoihin. Tilastot päivittyvät siis sekä lisäämällä puuttuvia tietoja että poistamalla ja korjaamalla virheellisiä tietoja. Korjaukset voivat siksi olla positiivisia tai negatiivisia. Alla olevassa kuviossa on esitetty ulkomaankauppatilastojen poikkeamat kuukausittain ennakkotiedoista saman tilastokuukauden kuukausitilastossa julkaistuihin tietoihin.

Kuvio 2. Ulkomaankauppatilastojen poikkeamat kuukausittain ennakkotiedoista kuukausitilaston tietoihin 2010-2013, prosenttia viennin ja tuonnin arvosta

Kuvio 2. Ulkomaankauppatilastojen poikkeamat kuukausittain ennakkotiedoista kuukausitilaston tietoihin 2010-2013, prosenttia viennin ja tuonnin arvosta

Kuviossa alla on esitetty vuosittaiset ulkomaankauppatilastojen korjaantumiset ennakkotiedoista saman tilastokuukauden kuukausitilastossa julkaistuihin tietoihin. Koska korjauksien vaikutus on ollut viennin tai tuonnin arvoa lisääviä tai vähentäviä, on poikkeamien osuus vastaavasta ennakkotiedon arvosta laskettu itseisarvona.  

Kuvio 3. Ulkomaankauppatilastojen korjaantuminen vuosittain ennakkotiedoista kuukausitilaston tietoihin poikkeaman itseisarvon mukaan laskettuna 2008-2013, prosenttia viennin ja tuonnin arvosta

Kuvio 3. Ulkomaankauppatilastojen korjaantuminen vuosittain ennakkotiedoista kuukausitilaston tietoihin poikkeaman itseisarvon mukaan laskettuna 2008-2013, prosenttia viennin ja tuonnin arvosta

Vuoden 2013 ulkomaankaupan tilastot päivittyivät viimeisen kerran 29.8.2014, jolloin julkaistiin myös kuluvan vuoden yksityiskohtaiset tilastot kesäkuuhun asti ULJAS-tietokannassa. Koko vuoden 2013 ennakkotiedot julkaistiin 7.2.2014.

Tarkempia tietoja ulkomaankauppatilastojen laadintaperusteista löytyy Tullin Internet-sivuilta kohdasta Ulkomaankauppatilastot. Sivuilta löytyy myös julkaisuaikataulu kuukausiennakoille ja kuukausitilastoille.

Tulli, Tilastointi
Lisätietoja: Christina Telasuo, p. 040 332 1828 tai Olli-Pekka Penttilä, p. 040 332 1862
Sähköposti: etunimi.sukunimi@tulli.fi
Tilastotiedote Ulkomaankauppatilastot