Hyppää sisältöön

Ulkomaankauppatilastojen laatu vuonna 2010

Julkaisuajankohta 30.12.2011 9.00 | Julkaistu suomeksi 8.2.2017 klo 9.54
Tiedote

Vuoden 2010 lopulliset ulkomaankauppatilastot julkaistiin 31.8.2011. Kunkin tilastovuoden lopulliset ulkomaankauppatilastot julkaistaan vuodesta 2010 lähtien aina seuraavan vuoden elokuun lopussa. Tullihallitus noudattaa Eurostatin suositusta lopullisten tilastojen julkaisuajankohdasta. Tullihallitus havaitsi kuitenkin ulkomaankauppatilastossa virheen, joka vaikutti vuoden 2010 kauppataseeseen niin paljon, että korjaus päätettiin tehdä. Korjatut luvut on julkistettu Uljas-palvelussa 30.12.2011. Virhe koski vain vientiä. Tässä muistiossa esitetyt luvut on laskettu korjatuista luvuista. Tehty korjaus tilastoihin ei vaikuttanut merkittävästi ulkomaankauppatilastojen antamaan yleiskuvaan Suomen taloudesta.

Tullihallituksen ennakkotietoina kuukausittain ilmoittamat viennin ja tuonnin tilastoarvot poikkesivat vuonna 2010 tilastovuoden lopullisista luvuista suunnilleen saman verran kuin aiempina vuosina. Viennin ennakolliset arvot olivat lähempänä lopullisia arvojaan verrattuna tuonnin arvoihin. Etenkin tuontiin EU-alueelta tulee yleensä runsaasti korjauksia.

Viime vuoden lopullisiin vientitilastoihin kertyi 704 milj. euroa enemmän kuin ennakkotilastoissa arvioitiin. Tämä oli 1,4 % koko viennin arvosta. Edellisenä vuonna lopullisiin vientitilastoihin tuli 1,1 % lisää. Tuonnin lopullisiin tilastoihin lisäys oli 1 703 milj. euroa eli 3,4 % koko tuonnin arvosta. Vuotta aiemmin lisäys oli 3,5 %. Kun tuonti täydentyi vientiä selvästi enemmän, heikkeni kauppataseen ylijäämä kuukausiennakkojen 1,5 mrd. eurosta lopulliseen 539 miljardiin euroon.

Kuukausittaiset viennin ja tuonnin ennakkotiedot sekä lopulliset ulkomaankaupan tiedot vuonna 2010 käyvät ilmi alla olevasta taulukosta ja revisioitumisprosentit vuosilta 2002-2010 alla olevasta kuviosta.

EU:n ja sen jäsenmaiden tilastojen laatu on keskeisesti esillä EU:n tilastoviraston Eurostatin toiminnassa. Yhteistyössä jäsenmaiden kanssa mm. kehitetään ennakollisten ulkomaankaupan tilastotietojen arviointimenetelmiä.

Tullihallitus julkaisee ulkomaankaupan ennakkotiedot aina 39 päivän kuluessa tilastokuukauden päättymisen jälkeen. Yksityiskohtaiset tilastot kunkin kuukauden ulkomaankaupasta julkaistaan noin 8 viikkoa tilastokuukauden jälkeen kuukausikatsauksessa. Kunkin vuoden lopulliset tilastot julkaistaan aina seuraavan vuoden elokuun lopussa.

Taulukko 1. Tuonnin ja viennin ennakkotiedot sekä lopulliset luvut kuukausittain vuonna 2010, milj. euroa
Kuukausi Vienti Tuonti
Ennakkotiedot Lopulliset luvut Ennakkotiedot Lopulliset luvut
Tammikuu 3 280 3 243 3 335 3 389
Helmikuu 3 480 3 479 3 520 3 714
Maaliskuu 3 745 3 717 4 030 4 158
Huhtikuu 4 355 4 314 4 000 4 164
Toukokuu 4 135 4 228 3 945 4 090
Kesäkuu 4 705 4 821 4 320 4 533
Heinäkuu 4 065 4 097 4 110 4 211
Elokuu 4 165 4 248 4 170 4 329
Syyskuu 4 665 4 759 4 805 4 933
Lokakuu 5 855 5 881 4 530 4 677
Marraskuu 4 705 4 836 4 885 5 032
Joulukuu 4 580 4 815 4 545 4 668
Yhteensä 51 735 52 439 50 195 51 898
Erotus milj. e   704   1 703
Poikkeama %   1,4   3,4

Kuvio 1. Ulkomaankauppatilastojen revisioituminen vuosittain ennakkotiedoista lopullisiin arvoihin 2002-2010, prosenttia viennin ja tuonnin arvosta

Kuvio 1. Ulkomaankauppatilastojen revisioituminen vuosittain ennakkotiedoista lopullisiin arvoihin 2002-2010, prosenttia viennin ja tuonnin arvosta

Kunkin kuukauden tilastot käyvät läpi tarkastusprosessin, jossa korjauksia voi tulla myös aiempina kuukausina julkaistuihin tilastoihin. Eniten korjauksia tulee tyypillisesti tilastokuukautta seuraavan ja sitä seuraavan kuukauden aikana. Kunkin kuukauden tilastojulkistuksissa julkaistaan myös tilastovuoden aikaisempien kuukausien päivitetyt tiedot.

Tilastojen täydentymiseen vaikuttavat keskeisesti viiveet ja epätäydellisyydet tilastoaineiston kertymisessä. Tyypillisiä virheitä tilastoilmoituksissa ovat mm. virheellinen tavaranimike tai maakoodi sekä virheet arvo- ja paljoustiedoissa. Sisäkaupan tilastotiedot tarkistetaan vertaamalla niitä myös arvonlisäverotietoihin. Tilastot päivittyvät siis sekä lisäämällä puuttuvia tietoja että poistamalla ja korjaamalla virheellisiä tietoja. Korjaukset voivat siksi olla positiivisia tai negatiivisia. Alla olevassa kuviossa on esitetty ulkomaankauppatilastojen poikkeamat kuukausittain ennakkotiedoista saman tilastokuukauden kuukausikatsauksessa julkaistuihin tietoihin.

Kuvio 2. Ulkomaankauppatilastojen poikkeamat kuukausittain ennakkotiedoista kuukausitilaston tietoihin 2008-2010, prosenttia viennin ja tuonnin arvosta

Kuvio 2. Ulkomaankauppatilastojen poikkeamat kuukausittain ennakkotiedoista kuukausitilaston tietoihin 2008-2010, prosenttia viennin ja tuonnin arvosta

Kuviossa alla on esitetty vuosittaiset ulkomaankauppatilastojen korjaantumiset ennakkotiedoista saman tilastokuukauden kuukausikatsauksessa julkaistuihin tietoihin. Koska korjauksien vaikutus on ollut viennin tai tuonnin arvoa lisääviä tai vähentäviä, on poikkeamien osuus vastaavasta ennakkotiedon arvosta laskettu itseisarvona.

Kuvio 3. Ulkomaankauppatilastojen korjaantuminen vuosittain ennakkotiedoista kuukausitilaston tietoihin poikkeaman itseisarvon mukaan laskettuna 2008-2010, prosenttia viennin ja tuonnin arvosta

Kuvio 3. Ulkomaankauppatilastojen korjaantuminen vuosittain ennakkotiedoista kuukausitilaston tietoihin poikkeaman itseisarvon mukaan laskettuna 2008-2010, prosenttia viennin ja tuonnin arvosta

Vuoden 2010 ulkomaankaupan tilastot päivittyivät poikkeuksellisesti viimeisen kerran vasta 30.12.2011, jolloin julkaistiin korjatut luvut myös ULJAS-tietokannassa. Koko vuoden 2010 ennakkotiedot julkaistiin 9.2.2011.

Tarkempia tietoja ulkomaankauppatilastojen laadintaperusteista löytyy Tullin Internet-sivuilta kohdasta Ulkomaankauppatilastot. Sivuilta löytyy myös julkaisuaikataulu kuukausiennakoille ja kuukausitilastoille.

Tullihallitus, Tilastoyksikkö
Lisätietoja: tilastojohtaja Timo Koskimäki, gsm 040 332 1851 tai tulliylitarkastaja Olli-Pekka Penttilä, gsm 040 332 1862
Sähköposti: etunimi.sukunimi@tulli.fi
Tilastotiedote