Hyppää sisältöön

Ulkomaankauppatilastojen laatu parani

Julkaisuajankohta 10.5.2007 9.00
Tiedote

Ulkomaankauppatilastojen laatu parani viime vuonna verrattuna viiteen edeltäneeseen vuoteen. Tullihallituksen ennakkotilastoina kuukausittain ilmoittamat viennin ja tuonnin arvot olivat selvästi aiempaa lähempänä tilastovuoden lopullisia lukuja. Laadun paranemiseen vaikutti keskeisesti ennakkotietojen arvioinnin tarkentuminen. Arviointimenetelmät ovat kehittyneet, arvioinnin pohjana käytetyt aikasarjat pidentyneet ja vertailuaineistona käytettyjen arvonlisäverotietojen päivittyminen tihentynyt.

Tiedonkeruu pitkälle sähköistynyt

Yhä suurempi osa tilastoilmoituksista saadaan Tulliin sähköisinä linjasiirtoina kuten Edifact-sanomina ja Internet-ilmoituksina. Aineiston käsittelyyn ja tarkastamiseen jää siten Tullissa hieman enemmän aikaa. Viime vuonna lähes 90 % perusaineistosta tuli sähköisinä linjasiirtoina. Kuluvan vuoden alusta lähtien linjasiirtojen osuus tulee edelleen lisääntymään, kun uusi sisäkaupan tiedonkeruujärjestelmä otettiin käyttöön.

Vienti tarkemmin arvioitavissa kuin tuonti

Viennin arvo on viime vuosina pystytty arvioimaan tarkemmin kuin tuonnin arvo. Yhtenä syynä tähän on mm. se, että viennissä tilastoja ilmoittavia yrityksiä on lukumääräisesti vähemmän kuin tuonnissa. Viime vuonna tällaisia yrityksiä oli viennissä runsaat 9 100 ja tuonnissa n. 25 500. Lisäksi tuonnin tilastot täydentyvät ja korjaantuvat vientiä hitaammin. Pienimmät yritykset on EU:n sisäkaupassa vapautettu tilastotietojen ilmoittamisvelvollisuudesta, ja niiden osuudet tuonnista ja viennistä estimoidaan arvonlisäveroaineiston perusteella.

Kunkin kuukauden tilastot käyvät läpi tarkastusprosessin, jossa korjauksia voi tulla myös aiempina kuukausina julkaistuihin tilastoihin. Tyypillisiä virheitä tilastoilmoituksissa ovat mm. virheellinen tavaranimike tai maakoodi sekä virheet arvo- ja paljoustiedoissa. Sisäkaupan tilastotiedot tarkistetaan vertaamalla niitä myös arvonlisäverotietoihin.

Viime vuoden lopullisiin vientitilastoihin kertyi 374 milj. euroa enemmän kuin ennakkotilastoissa arvioitiin. Tämä oli 0,6 % koko viennin arvosta. Edellisenä vuonna lopullisiin vientitilastoihin tuli 1,4 % lisää. Tuonnin lopullisiin tilastoihin lisäys oli 1238 milj. euroa eli 2,2 % koko tuonnin arvosta. Vuotta aiemmin lisäys oli 4,3 %. Kuukausittaiset ennakot ja lopulliset tiedot käyvät ilmi oheisesta taulukosta.

Tullihallitus, Tilastoyksikkö
Lisätietoja:
Tilastopäällikkö Timo Koskimäki, puh. 020 492 1851 tai gsm 040 332 185
Tilastotiedote