Hyppää sisältöön

Ulkomaankauppatilastojen laatu parani

Julkaisuajankohta 12.5.2009 9.00 | Julkaistu suomeksi 16.2.2017 klo 9.05
Tiedote

Tullihallituksen ennakkotilastoina kuukausittain ilmoittamat viennin ja tuonnin arvot poikkesivat vuonna 2008 tilastovuoden lopullisista luvuista vähemmän kuin vuotta aiemmin. Etenkin viennin ennakolliset arvot olivat lähellä lopullisia arvoja.

Viime vuoden lopullisiin vientitilastoihin kertyi 441 milj. euroa enemmän kuin ennakkotilastoissa arvioitiin. Tämä oli 0,7 % koko viennin arvosta. Edellisenä vuonna lopullisiin vientitilastoihin tuli 2,3 % lisää. Tuonnin lopullisiin tilastoihin lisäys oli 2 171 milj. euroa eli 3,6 % koko tuonnin arvosta. Vuotta aiemmin lisäys oli 4,1 %. Kun tuonti korjaantui vientiä selvästi enemmän, heikkeni kauppataseen ylijäämä kuukausiennakkojen 4,9 mrd. eurosta lopulliseen 3,2 mrd. euroon.

Tilastojen korjaantumiseen vaikuttavat keskeisesti viiveet ja epätäydellisyydet tilastoaineiston kertymisessä. Lisäksi kunkin kuukauden tilastot käyvät läpi tarkastusprosessin, jossa korjauksia voi tulla myös aiempina kuukausina julkaistuihin tilastoihin. Tyypillisiä virheitä tilastoilmoituksissa ovat mm. virheellinen tavaranimike tai maakoodi sekä virheet arvo- ja paljoustiedoissa. Sisäkaupan tilastotiedot tarkistetaan vertaamalla niitä myös arvonlisäverotietoihin.

Eniten korjauksia tulee tyypillisesti tilastokuukautta seuraavan ja sitä seuraavan kuukauden aikana. Sen jälkeen tilastokuukauden arvot ovat jo melko lähellä lopullisia arvoja. Kunkin kuukauden tilastojulkistuksissa julkaistaan myös tilastovuoden aikaisempien kuukausien päivitetyt tiedot.

Suomen ulkomaankauppatilastojen korjaantuminen on ollut viime vuosina hieman EU-maiden keskitasoa vähäisempää. EU:n ja sen jäsenmaiden tilastojen laatu on keskeisesti esillä EU:n tilastoviraston Eurostatin toiminnassa. Yhteistyössä jäsenmaiden kanssa mm. kehitetään ennakollisten tilastotietojen arviointimenetelmiä.

Kuukausittaiset ennakot ja lopulliset tiedot käyvät ilmi oheisesta taulukosta.

Taulukko 1. Tuonnin ja viennin ennakkotiedot sekä lopulliset luvut kuukausittain vuonna 2008, milj. euroa
Kuukausi Tuonti Vienti
Ennakkotiedot Lopulliset luvut Ennakkotiedot Lopulliset luvut
Tammikuu 5 005 5 177 5 265 5 269
Helmikuu 4 945 5 114 5 485 5 573
Maaliskuu 5 205 5 425 5 535 5 591
Huhtikuu 5 385 5 683 6 425 6 451
Toukokuu 5 360 5 649 5 765 5 836
Kesäkuu 5 005 5 200 5 725 5 809
Heinäkuu 5 350 5 473 5 450 5 458
Elokuu 4 845 4 928 5 040 5 068
Syyskuu 5 445 5 591 5 725 5 715
Lokakuu 5 170 5 365 5 810 5 798
Marraskuu 4 455 4 564 4 735 4 810
Joulukuu 4 060 4 232 4 180 4 203
Yhteensä 60 230 62 401 65 140 65 581
Erotus milj. e   2 171   441
Poikkeama %   3,6   0,7

Ulkomaankauppatilastojen korjaantuminen ennakkotiedoista lopullisiin 2002-2008, prosenttia viennin ja tuonnin arvosta

Tullihallitus julkaisee ennakkotiedot 40 päivän kuluessa tilastokuukauden päättymisen jälkeen. Yksityiskohtaiset tilastot kunkin kuukauden ulkomaankaupasta julkaistaan noin 9 viikkoa tilastokuukauden jälkeen. Kunkin vuoden lopulliset tilastot julkaistaan viimeistään seuraavan vuoden toukokuussa.

Tullihallituksen julkaisemat ulkomaankauppatilastot kuuluvat Suomen viralliseen tilastoon.

Tarkempia tietoja ulkomaankauppatilastojen laadintaperusteista löytyy Tullin Internet-sivuilta kohdasta Ulkomaankauppatilastot. Sivuilta käy ilmi myös julkaisuaikataulu kuukausiennakoille ja kuukausitilastoille.

Kaikki Tullihallituksen julkaisemat katsaukset ulkomaankaupasta ovat maksutta luettavissa Tullin Internet-sivuilla. Lisäksi sivuilta löytyy tilastotaulukkoja ja tilastografiikkaa ulkomaankaupasta. Asiakkaiden käytössä on myös maksuton tilastotietokanta Uljas (http://uljas.tulli.fi/), josta voi poimia tarkempia maa- ja tavarakohtaisia tilastotietoja ulkomaankaupasta.

Tullihallitus, Tilastoyksikkö
Lisätietoja: tilastopäällikkö Timo Koskimäki, gsm 040 332 1851 tai tulliylitarkastaja Kari Tähtivaara, gsm 040 332 1844
Sähköposti: etunimi.sukunimi@tulli.fi
Tilastotiedote