Hyppää sisältöön

Ulkomaankaupan kasvu hidastui loppuvuodesta

Julkaisuajankohta 8.2.2008 10.00 | Julkaistu suomeksi 16.2.2017 klo 13.41
Tiedote

Suomen vienti kasvoi vuonna 2007 ennakkotietojen mukaan kuusi prosenttia edellisvuotisesta ja kohosi 65,5 miljardiin euroon. Tuonnin arvo, 59,4 miljardia euroa, oli seitsemän prosenttia suurempi kuin vuonna 2006. Kauppataseen ylijäämä oli 6,1 miljardia euroa. Vuotta aikaisemmin ylijäämää kertyi 6,2 miljardia euroa.

Vielä viime vuoden alussa ulkomaankauppa oli yli kymmenen prosentin kasvuvauhdissa, mutta kasvu alkoi hiipua syyskesällä. Joulukuussa vienti päätyi jo viisi prosenttia miinukselle. Suurin syy kasvun hidastumiseen oli metallien vienti- ja tuontimäärien supistuminen. Sähköteknisen teollisuuden tuotteiden vienti pysytteli viime vuonna jokseenkin samalla tasolla kuin vuonna 2006. Puhelinlaitteiden vienti tosin supistui muutaman prosentin, mutta muiden sähkölaitteiden vienti lisääntyi selvästi. Kone- ja laitevienti kasvoi viidenneksen.

Raaka-aineiden ja tuotantohyödykkeiden tuonti oli vielä viime vuoden alkupuoliskolla viidenneksen kasvussa, mutta metallien ja rikasteiden tuonnin supistuminen syystalvella painoi ryhmän tuonnin kasvun kymmenen prosentin tuntumaan. Raakaöljyn tuontimäärän ja -hinnan lasku veti energiatuotteiden tuonnin arvon muutaman prosentin laskuun.

EU:n osuus viennistä oli 56,8 % eli vuoden 2006 tasolla. EU:n osuus tuonnista nousi lähes prosenttiyksikön eli 56 %:iin. Alankomaat kasvatti osuuttaan sekä viennissä että tuonnissa. EU-viennissä suuria kasvukohteita olivat myös Espanja ja Belgia, tuonnissa puolestaan Ranska. EU:n ulkopuolisista maista Venäjä ja Kiina vahvistivat asemiaan. Venäjä nousi kokonaiskauppavaihdossa aivan Saksan tuntumaan.

Maantietransiton arvo nousi lähes 31 miljardiin euroon

Maantietransito kasvoi neljänneksellä vuonna 2007 ja kohosi 3,7 miljoonaan tonniin. Kasvuun vaikuttivat eniten henkilöautojen sekä koneiden ja laitteiden lisääntyneet transitokuljetukset. Henkilöautoja kuljetettiin Suomen kautta Venäjälle 679 000, kun autojen määrä vuotta aikaisemmin oli 530 000 autoa. Transitokuljetusten arvoksi vuonna 2007 arvioitiin 30,7 miljardia euroa. Kotkan asema selvästi suurimpana transitotavaroiden maahantulopaikkana jatkoi vahvistumistaan. Transitoliikenteen määrä jatkoi kasvuaan kaikilla rajanylityspaikoilla ja suurin kasvu tapahtui Imatralla, josta tuli tärkein henkilöautokuljetusten rajanylityspaikka.

Tullihallitus, Tilastoyksikkö
Tiedustelut:
Tilastopäällikkö Timo Koskimäki, puh. 020 492 1851
Tulliylitarkastaja Kari Tähtivaara, puh. 020 492 1844
Tulliylitarkastaja Matti Heiniemi, puh. 020 492 1845
Tulliylitarkastaja Eija Pohjansaari (transitotilastot), puh. 020 492 1855
Tilastotiedote