Hyppää sisältöön

Ukrainan alkuperätuotteille edelleen yksipuolisia tullietuuksia

31.10.2014 14.58
Tiedote

110/2014, LL

Säädös: Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus  (EU) N:o 374/2014  Ukrainasta peräisin oleviin tavaroihin sovellettavien tullien alentamisesta tai poistamisesta, EUVL L 118, 22.4.2014, THT 41/2014.

Mainittua asetusta 374/2014 on muutettu asetuksella 1150/2014, EUVL L 313 (sivut 1–9), 31.10.2014. EU:n yksipuolisesti myöntämien tullietuuksien soveltamista jatketaan 31.12.2015 saakka.

Uudessa korvatussa 1 artiklassa kuvataan, kuinka asetuksen liitteessä I tarkoitettujen tuotteiden eri vaiheluokkien tullinalennuksia sovelletaan. Asetuksen liitteet II ja III on korvattu uusilla liitteillä (maataloustuotteiden tariffikiintiöt).

EU:n ja Ukrainan välinen assosiaatiosopimus on julkaistu EUVL L 161, 29.5.2014, s.3. Sopimuksen kauppaa koskevien määräysten (IV osasto) väliaikaista soveltamista on lykätty vuoden 2015 loppuun saakka (EUVL L 289, 3.10.2014).

Lisätietoja asiasta antavat Tullin alkuperäasiantuntijat.

THT