Hyppää sisältöön

Tyynenmeren sopimus, Fidzi 28.7.2014 lähtien

12.8.2014 13.50
Tiedote

83/2014, LL

EY:n ja Tyynenmeren valtioiden välinen väliaikainen kumppanuussopimus (yhteensä 714 sivua ) on julkaistu EUVL:ssä  L 272, 16.10.2009 (Neuvoston päätös 2009/729/EY). Sopimusta sovelletaan väliaikaisesti  28.7.2014 lähtien EU:n ja Fidzin välillä (Ilmoitus EUVL L 228, 31.7.2014). Tätä väliaikaista sopimusta on sovellettu EU:n ja Papua-Uuden-Guinean välillä jo 20.12.2009 lähtien (Ilmoitus  EUVL C 125, 13.5.2010).

Sopimuksen osapuolina ovat EY ja sen jäsenvaltiot sekä Tyynenmeren valtioista Fidzisaarten tasavalta ja Papua-Uusi-Guinea.

Sopimusta sovelletaan EU:sta ja mainituista Tyynenmeren valtioista  peräisin oleviin tuotteisiin, jotka kuuluvat tullitariffin ryhmiin 1–97.

Tullietuudet ovat sopimuksessa siis vastavuoroisia. Toisin sanoen myös EU:n alkuperätuotteet  saavat tullietuuksia näihin Tyynenmeren valtioihin vietäessä. Etuuden saamisen edellytyksenä on se, että EU:n viejä on antanut tuotteelle  etuuskohteluun oikeuttavan alkuperäselvityksen  (hakenut tullilta EUR.1 -tavaratodistuksen tai laatinut itse kauppalaskuilmoituksen).

Alkuperäsäännöt

Sopimuksen pöytäkirjassa II on alkuperäsäännöt (s. 569–712). Tämä pöytäkirja korvaa markkinoillepääsyasetuksen  (Neuvoston asetus (EY) No. 1528/2007, EUVL L 348, 31.12.2007) liitteessä II esitetyt alkuperäsäännöt 28.7.2014 lähtien myös EU:n ja Fidzin välisessä kaupassa. Tekstiilituotteilla alkuperäaseman saavuttamiseksi riittää  esimerkiksi  neulosnimikkeissä (60 ja 61 ryhmät)  yksivaihevalmistus. Sääntöjen rakenne noudattaa pääosin Euro–Välimeri-sopimusverkoston alkuperäsääntöjä.

Nimikekohtaiset alkuperäsäännöt (ns. luettelosäännöt)

Alkuperäsääntöpöytäkirjan liitteessä II (s. 591–669) on nimikekohtaiset alkuperäsäännöt.

Tämän lisäksi eräille elintarviketuotteille on vaihtoehtoiset nimikekohtaiset alkuperäsäännöt pöytäkirjan liitteessä II(a) (s. 670–672).

Alkuperäsääntöihin ei sisälly tullinpalautuskielto-säännöstä. Sääntöihin ei myöskään sisälly säännöstä niin sanotusta  kirjanpidollisesta materiaalinerottelusta.

Alkuperäselvitys

Tuotteen alkuperäasema osoitetaan EUR.1-tavaratodistuksella tai kauppalaskuilmoituksella. Säännöksiin sisältyy valtuutetun viejän menettely laatia kauppalaskuilmoituksia tuotteiden arvosta riippumatta. Valtuutetun viejän asema voidaan hakemuksesta myöntää sekä EU:n viejille että mainituissa Tyynenmeren valtioissa toimiville  viejille. Alkuperäselvitys on voimassa kymmenen kuukautta siitä päivästä, jona se on annettu vientimaassa.

Kauppalaskuilmoituksen tekstin malli noudattaa niin sanottua yleistä mallia (Liite IV, s. 678–680).

Kumulaatiota sovellettaessa tuotteen alkuperäasema osoitetaan EUR.1-tavaratodistuksella tai pöytäkirjan liitteessä V A esitetyn mallin mukaisella hankkijan ilmoituksella (s. 681, Hankkijan ilmoitus tuotteista, joilla on etuuskohtelualkuperäasema). Suoritettu valmistus osoitetaan liitteessä V B esitetyn mallin mukaisella hankkijan ilmoituksella (s. 682, Hankkijan ilmoitus tuotteista, joilla ei ole etuuskohtelualkuperäasemaa).

Etuuskohtelun muutokset käytännössä 28.7.2014 lähtien

Fidzistä peräisin olevat tuotteet eli Fidzin alkuperätuotteet ovat saaneet 31.12.2007 asti yksipuolisia tullietuuksia EU:iin tuotaessa AKT–EY-kumppanuussopimuksen nojalla (Cotonoun sopimus, Taricissa LOMA-kohtelu). Edelleen 1.1.2008 lähtien Fidzin  alkuperätuotteet ovat saaneet yksipuolisia tullietuuksia EU:iin tuotaessa niin sanotun markkinoillepääsyasetuksen nojalla (Neuvoston asetus No. 1528/2007, Taricissa EPA-kohtelu). Tyynenmeren sopimuksen  vastavuoroinen soveltaminen Fidzin alkuperätuotteisiin on alkanut 28.7.2014 lähtien.

Katso myös THT 85/010/10, 25.5.2010 LINKKI.

Lisätietoja asiasta antavat Tullin alkuperäasiantuntijat.

THT