Hyppää sisältöön

Tutkimuksia ja turvallisuutta – valvontatutkimukset 2016

17.5.2017 9.15
Tiedote

Tullilaboratorion tekemissä valvontatutkimuksissa keskityttiin vuonna 2016 erityisesti viljan glyfosaattipitoisuuteen, riisin ja riisituotteiden sisältämään arseeniin, lasten ravintolisiin, allergeenien esiintymiseen napostelu- ja välipalatuotteissa, kadmium- ja lyijypitoisuuksiin koruissa sekä lelujen meluun.

Tullilaboratorio tutkii maahan tuotavien kasviperäisten elintarvikkeiden, yhdistelmäelintarvikkeiden sekä kulutustavaroiden vaatimustenmukaisuutta ja turvallisuutta sekä kasvisten laatua Tullin valvontasuunnitelman mukaisesti. Vuonna 2016 valvontatutkimuksissa keskityttiin erityisesti kuuteen aiheeseen: viljan glyfosaattipitoisuus, riisin ja riisituotteiden sisältämään arseeni, lasten ravintolisät, allergeenien esiintyminen napostelu- ja välipalatuotteissa, kadmium- ja lyijypitoisuudet koruissa sekä lelujen melu.

Glyfosaatti on laajasti rikkakasvien kemialliseen torjuntaan käytetty kasvinsuojeluaine. Joissakin maissa glyfosaattia voidaan käyttää viileissä ja kosteissa olosuhteissa kasvaneen viljan pakkotuleennuttamisessa. Tutkimuksissa määritettiin vehnänäytteiden glyfosaattipitoisuus ja verrattiin sille asetettuun sallittuun enimmäismäärään. Kaikkien analysoitujen näytteiden glyfosaattipitoisuus jäi selkeäasti alle sallitun enimmäismäärän.

Euroopan komissio on asettanut epäorgaaniselle arseenille raja-arvon riisille ja erilaisille riisituotteille, johtuen epäorgaanisen arseenin karsinogeenisuudesta. Tutkimuksissa kahden riisinäytteen epäorgaanisen arseenin pitoisuus ylitti sallitun enimmäismäärän, mutta näytteet olivat menetelmän mittausepävarmuus huomioiden määräystenmukaisia. Lisäksi yhdestä lastenruokaan tarkoitetusta riisijauhonäytteestä löytyi arseenia yli raja-arvon, mutta tulos oli kuitenkin määräystenmukainen menetelmän mittausepävarmuus huomioiden.

Lapsille (0–11 v.) tarkoitettuja D-vitamiiniravintolisiä tutkittiin, sillä D-vitamiini on ainoa ravintoaine, jota virallisissa lasten ravitsemussuosituksissa ohjeistetaan käyttämään ravintolisänä monipuolisen ruokavalion lisäksi. Tutkituista näytteistä viisi ei täyttänyt määräyksiä. Tutkimustuloksen johdosta tehtyjen selvitysten perusteella yksi näyte oli pakattu väärään pakkaukseen ja pakkauksen annosteluohjetta noudattaen D3-vitamiinin vuorokausiannos olisi ollut liian suuri. Väärästä pakkauksesta johtuen myöskään merkinnät rasvahappojen osalta eivät pitäneet paikkaansa. Kahdesta ravintolisävalmisteesta löytyi pakkausmerkinnöissä ilmoitettua pienempi D3-vitamiinipitoisuus, kahdessa näytteessä todettiin pakkausmerkintöjen osalta puutteellisuuksia ja yhden näytteen pakkausmerkintöjen osalta tuote oli homeopaattinen valmiste eikä siten ravintolisä.

Lapset ja nuoret käyttävät paljon välipala- ja napostelutuotteita ja allergiat ovat yleisiä etenkin nuorissa ikäryhmissä. Välipala- ja napostelutuotteista näytteeksi oli erilaisia leivonnaisia, snackseja, sipsejä, patukoita ja muroja. Kaikkiaan 135 näytteestä 7 % sisälsi pakkausmerkinnöissä mainitsemattomia allergisoivia ainesosia. Yleisimmät löydetyt allergeenit olivat soija, maapähkinä ja maitoproteiini.

Kadmium ja lyijy ovat myrkyllisiä ja ympäristölle vaarallisia raskasmetalleja. Ihmisille ja erityisesti lapsille kadmiumille ja lyijylle altistuminen on monin tavoin vaarallista ja siksi kuluttajien altistumista näille raskasmetalleille halutaan vähentää lainsäädännön keinoin. Tullilaboratoriossa tutkittiin yhteensä noin 200 metallisia koruja, muovisia ja nahkaisia koruja sekä hiuskoristeita. Korun materiaalista riippuen näytteistä tutkittiin kadmium- ja lyijypitoisuuksia, nikkelin siirtymistä ja kuudenarvoisen kromin (kromi VI) määrää. Kadmiumia ja lyijyä tutkittiin noin 150 näytteestä. Määräysten vastaisiksi osoittautui 16 korua ja neljän korun kohdalla maahantuojaa huomautettiin rajoitettujen alkuaineiden korkeasta määrästä. Määräysten vastaisissa koruissa kadmiumin pitoisuus oli useissa tapauksissa jopa kymmeniä prosentteja osan painosta ja korkeimmillaan 100 %. Lyijyn tapauksessa pitoisuudet olivat korkeimmillaan parin prosentin luokkaa.

Monet lelut tuottavat erilaista ääntä. Kun ääni on häiritsevää tai se on niin voimakasta, että voi aiheuttaa kuulovaurioita, puhutaan melusta. Lelujen melumittaukset perustuvat eurooppalaiseen lelujen turvallisuutta koskevan standardiin. Tullilaboratorion tutkimuksiin otettiin kaikkiaan 68 ääntä tuottavaa lelua, mutta vain osa tutkittiin tarkemmin. Niistä rajan ylittävä melutaso todettiin yhdessä nallia käyttävässä lelussa. Nallia käyttävien lelujen melutasot voivat olla hyvin vaihtelevia, sillä lelun rakenne vaikuttaa paljon siihen miten voimakkaana nallin ääni kuuluu.

Artikkeli Tullilaboratorion tiedotteet