Hyppää sisältöön

Tupakkaverolain muutokset

Julkaisuajankohta 22.12.2010 16.58
Tiedote

207/2010, PK/SR

Tupakkaverolakia (1470/1994) muutetaan 1.1.2011 alkaen (1125/2010).

Tupakkaverolakia muutetaan vuoden 2011 alusta EU:n neuvoston 16.2.2010 antaman direktiivin 2010/12/EU eli tupakkaverodirektiivin edellyttämällä tavalla. Tupakkaverolaista poistetaan savukkeiden ja savukkeiksi käärittävän hienoksi leikatun tupakan verotuksessa käytetty kysytyimmän hintaluokan käsite. Savukkeiden ja savukkeiksi käärittävän hienoksi leikatun tupakan vähimmäisvero perustuu jatkossa yksikköperusteiseen veroon.

Tupakkaverolakiin sisällytetään tupakkaverodirektiivin edellyttämän vähimmäisveron sekä tupakkaverotuksen rakenteen seurannan helpottamiseksi määritelmä vähittäismyyntihinnan painotetusta keskiarvosta sekä säännös verovelvollisten tietojenantovelvollisuudesta vähittäismyyntihinnan painotetun keskiarvon ja tilastojen määrittämistä varten. Vähittäismyyntihinnan painotetun keskiarvon vahvistaa vuosittain Tullihallitus.

Lisäksi tupakkaverolakiin tehdään tupakkaverodirektiivistä johtuvia teknisiä muutoksia sikareiden ja pikkusikareiden, savukkeiden sekä piippu- ja savuketupakan määritelmiin sekä valmisteverotuslain (182/2010) uudistamisesta johtuvia teknisiä muutoksia viittaus- ja verottomuussäännöksiin. Sääntöjen vastaisesti maahantuotujen tupakkatuotteiden veron määräytymistä tarkennetaan. 

Tupakkaveron tasoa ja rakennetta ei lakimuutoksen yhteydessä muuteta em. savukkeiden ja savukkeiksi käärittävän hienoksi leikatun tupakan vähimmäisveron rakennemuutosta lukuun ottamatta.

THT