Hyppää sisältöön

Tupakkaverolain muutokset

29.12.2015 13.31
Tiedote

119/2015, MM/SR

Tupakkaverosta annetun lain (1470/1994) liitteenä olevaa verotaulukkoa muutetaan 1.1.2016 alkaen (1497/2015). Savukkeiden, sikarien ja pikkusikarien, piippu- ja savuketupakan sekä savukkeiksi käärittävän hienoksi leikatun tupakan veroa korotetaan keskimäärin 24 prosenttia. Korotukset kohdistuvat pääosin tupakkatuotteiden yksikköveroon. Lisäksi korotetaan savukkeiden ja savukkeiksi käärittävän hienoksi leikatun tupakan vähimmäisveroa. Savukepaperin ja muiden tupakkaa sisältävien tuotteiden verot säilyvät ennallaan.

Korotukset toteutetaan kahden vuoden aikana neljässä vaiheessa siten, että ensimmäinen korotus tehdään vuoden 2016 alusta, toinen heinäkuun 2016 alusta, kolmas vuoden 2017 alusta ja neljäs korotus heinäkuun 2017 alusta. Korotukset ovat euromääräisesti yhtä suuria kaikissa vaiheissa. Sovellettava verotaulukko muuttuu puolen vuoden välein.

Tupakkatuotteiden verotaulukot A-D 2016-2017

THT