Hyppää sisältöön

Tuotko pallografiittiraudasta valmistettuja putkia Intiasta? Nyt voit esittää komissiolle pyynnön tulla kuulluksi tasoitustulliasiassa.

Julkaisuajankohta 10.12.2018 9.42
Tiedote

Komissio on aloittanut osittaisen välivaiheen tarkastelun. Siinä tutkitaan vain yhden intialaisen vientiä harjoittavan tuottajan, Electrosteel Castings Ltd:n, myyntiä. Tavarat luokitellaan Taric-koodeihin 7303 00 10 10 ja 7303 00 90 10. Tarkastelun yksityiskohdat on kerrottu EU:n virallisen lehden numerossa C 437/4.12.2018. Tarkastelu päättyy 15 kuukauden kuluessa ilmoituksen julkaisemisesta.

Intialaisiin pallografiittiputkiin sovelletaan myös vuonna 2016 käyttöön otettua lopullista polkumyyntitullia.

Kaikki, joita asia koskee, voivat esittää komissiolle pyynnön tulla kuulluksi asiassa. Lehdissä ilmoitetaan määräajat, johon mennessä tutkimuksista ja tarkasteluista voi kommentoida sekä komission osoite, johon kommentit lähetetään.

Komissio tutkii ja käsittelee tasoitustullien käyttöönottoa koko EU:n kannalta. Suomen tullilla ei ole asiassa ratkaisuvaltaa, Tulli ainoastaan tiedottaa asiasta.

Jos asia koskee yritystäsi, on tärkeää toimia määräajassa, koska tämä on ainoa tapa vaikuttaa asiaan.

Lisätietoja:
Polkumyynti- ja tasoitustullit
Voimassa olevat polkumyynti- ja tasoitustullit
Käynnissä olevat polkumyynti- ja tasoitustutkimukset
yritysneuvonta.lupa-asiakkaat(at)tulli.fi

Polkumyynti- ja tasoitustullitiedotteet