Hyppää sisältöön

Tuotko maahan terästuotteita tai valmistatko niitä? Nyt on mahdollista esittää komissiolle pyyntö tulla kuulluksi suojatoimenpideasiassa

27.3.2018 14.16
Tiedote

Komissio tutkii, tulisiko tiettyjen terästuotteiden tuonnissa ryhtyä suojatoimenpiteisiin.

Suojatoimenpide voi olla esim. kiintiö. Tarkasteltavien tuotteiden kokonaistuonti on kasvanut huomattavasti vuosina 2013–2017. Tuonnin määrä ja hinnat ovat aiheuttaneet tai uhkaavat aiheuttaa unionin tuotannonalan tilanteen huomattavaa yleistä huononemista. Tuontihinnat ovat olleet alempia kuin unionin tuotannonalan myyntihinnat. Vaikka taloudellinen tilanne näyttää vuonna 2017 parantuneen, jotkin terästuotteet ovat vaikeassa asemassa tuonnin uuden kasvun vuoksi. Kasvu on lähiaikoina todennäköistä teräksen ylikapasiteetin, kolmansien maiden terästuotteita vastaan soveltamien kaupan suojatoimenpiteiden ja Amerikan yhdysvaltojen äskeisten toimenpiteiden vuoksi. Tutkimuksessa otetaan huomioon myös viimeisin kehitys, kuten Yhdysvaltojen toimenpiteiden seurauksena mahdollisesti tapahtuneet kauppavirtojen muutokset.

EU:n virallisen lehden numerossa C 111, 26.3.2018 on kerrottu tutkimuksen yksityiskohdat (sivuilla 29-35). Kaikki, joita asia koskee, voivat määräajassa esittää komissiolle pyyntönsä tulla kuulluksi. Tarkasteltavan teräksen tuotenumerot, tuoteluokat ja CN-koodit luetellaan liitteessä (sivuilla 33-35). Tutkimus saatetaan päätökseen yhdeksän kuukauden kuluessa ilmoituksen julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Komissio tutkii ja käsittelee suojatoimenpiteitä koko EU:n kannalta. Suomen tullilla ei ole asiassa ratkaisuvaltaa, Tulli ainoastaan tiedottaa asiasta.

Jos asia koskee yritystäsi, on tärkeää toimia määräajassa, koska tämä on ainoa tapa vaikuttaa asiaan myös myöhemmissä vaiheissa.

Lisätietoja:
Polkumyynti- ja tasoitustullit
Voimassa olevat polkumyynti- ja tasoitustullit
Käynnissä olevat polkumyynti- ja tasoitustutkimukset
yritysneuvonta.tuonti(at)tulli.fi

Polkumyynti- ja tasoitustullitiedotteet