Hyppää sisältöön

Tuotko kiinalaisia alumiinilevyvalmisteita? Nyt voit esittää komissiolle pyynnön tulla kuulluksi polkumyyntitulliasiassa.

14.8.2020 11.44
Tiedote

Komissio tutkii, pitäisikö kiinalaisista alumiinilevyvalmisteista kantaa polkumyyntitullia. Tutkimuksesta kerrotaan enemmän EU:n virallisen lehden numerossa C 268, 14.8.2020. Kaikki, joita asia koskee, voivat määräajassa esittää komissiolle pyynnön tulla kuulluksi. Tavara luokitellaan CN-koodeihin 7606 11 10, 7606 11 91, 7606 11 93, 7606 11 99, 7606 12 20, ex 7606 12 92 (Taric-koodi 7606 12 92 95), ex 7606 12 93 (Taric-koodi 7606 12 93 86), ex 7606 12 99 (Taric-koodit 7606 12 99 25 ja 7606 12 99 86), 7606 91 00, ex 7606 92 00 (Taric-koodi 7606 92 00 86) ja ex 7607 11 90 (Taric-koodit 7607 11 90 44, 7607 11 90 48, 7607 11 90 51, 7607 11 90 53, 7607 11 90 60, 7607 11 90 71, 7607 11 90 73, 7607 11 90 75, 7607 11 90 77, 7607 11 90 91 ja 7607 11 90 93).

Komissio tutkii ja käsittelee polkumyyntitullien käyttöönottoa koko EU:n kannalta. Suomen tullilla ei ole asiassa ratkaisuvaltaa, Tulli ainoastaan tiedottaa asiasta.

Jos asia koskee yritystäsi, on tärkeää toimia määräajassa, koska se on ainoa tapa vaikuttaa asian käsittelyyn.

Lisätietoja:
Polkumyynti- ja tasoitustullit
Voimassa olevat polkumyynti- ja tasoitustullit
Käynnissä olevat polkumyynti- ja tasoitustutkimukset
yritysneuvonta.lupa-asiakkaat(at)tulli.fi

Asiakastiedotteet Polkumyynti- ja tasoitustullitiedotteet