Tuotko keraamisia pöytä- ja keittiöesineitä mm. CN-koodi ex 6911 10 00 Kiinasta? Nyt on mahdollista esittää komissiolle pyyntö tulla kuulluksi polkumyyntitulliasiassa.

13.4.2017 13.28
Tiedote

Komissio tutkii, tulisiko kiinalaisten pöytä- ja keittiöesineiden polkumyyntitullin tuotekatetta supistaa.

Tavara luokitellaan CN-koodeihin ex 6911 10 00, ex 6912 00 21, ex 6912 00 23, ex 6912 00 25 ja ex 6912 00 29 (Taric-koodit 6911 10 00 90, 6912 00 21 11, 6912 00 21 91, 6912 00 23 10, 6912 00 25 10 ja 6912 00 29 10). Nyt komissio tutkii, pitäisikö polkumyynnin vastaisten toimenpiteiden soveltamisalan ulkopuolelle jättää keraamiset leikkurit, keraamiset raastimet, keraamiset sakset, keraamiset kaapimet, keraamiset teroittimet ja keraamiset kahvimyllyt.

EU:n virallisen lehden numerossa C 117, 12.4.2017 on kerrottu tutkimuksen yksityiskohdat. Kaikki, joita asia koskee, voivat esittää komissiolle pyynnön tulla kuulluksi. EU:n virallisessa lehdessä ilmoitetaan tutkimuksen kommentointimahdollisuuksien määräajat ja komission osoite, johon otetaan yhteyttä.

Komissio tutkii ja käsittelee polkumyyntitullien käyttöönottoa koko EU:n kannalta. Suomen tullilla ei ole asiassa ratkaisuvaltaa, Tulli ainoastaan tiedottaa asiasta.

Jos asia koskee yritystäsi, on tärkeää toimia määräajassa, koska tämä on ainoa tapa vaikuttaa asiaan myös myöhemmissä vaiheissa.

Lisätietoja:
Polkumyynti- ja tasoitustullit
Voimassa olevat polkumyynti- ja tasoitustullit
Käynnissä olevat polkumyynti- ja tasoitustutkimukset
tuonti.yritysneuvonta(at)tulli.fi

Asiakastiedotteet