Tuotko ferropiitä Venäjältä tai Kiinasta? Nyt voit esittää komissiolle pyynnön tulla kuulluksi polkumyyntitulliasiassa.

4.4.2019 13.04
Tiedote

Komissio tutkii, pitäisikö venäläisen tai kiinalaisen ferropiin tuonnista kantaa nykyisen suuruista polkumyyntitullia myös jatkossa. Tavarat luokitellaan CN-koodeihin 7202 21 00, 7202 29 10 ja 7202 29 90.

Tarkastelun yksityiskohdat on kerrottu EU:n virallisen lehden numerossa C 123/2.4.2019. Kaikki, joita asia koskee, voivat esittää komissiolle pyynnön tulla kuulluksi asiassa. Lehdessä ilmoitetaan määräajat, johon mennessä tutkimuksista ja tarkasteluista voi kommentoida sekä komission osoite, johon kommentit lähetetään.

Komissio tutkii ja käsittelee polkumyyntitullien käyttöönottoa koko EU:n kannalta. Suomen tullilla ei ole asiassa ratkaisuvaltaa, Tulli ainoastaan tiedottaa asiasta.

Jos asia koskee yritystäsi, on tärkeää toimia määräajassa, koska tämä on ainoa tapa vaikuttaa asiaan.

Lisätietoja:
Polkumyynti- ja tasoitustullit
Voimassa olevat polkumyynti- ja tasoitustullit
Käynnissä olevat polkumyynti- ja tasoitustutkimukset
yritysneuvonta.lupa-asiakkaat(at)tulli.fi

Meddelanden om antidumpnings- och utjämningstullar