Tuotko ajoneuvojen teräspyöriä Kiinasta? Nyt voit kommentoida polkumyyntitullia.

15.2.2019 15.24
Tiedote

Komissio tutkii, pitäisikö Kiinasta peräisin olevista ajoneuvojen teräspyöristä (esim. nimike ex 87087099) kantaa polkumyyntitullia. EU:n virallisen lehden numerossa C 60, 15.2.2019 kerrotaan asian taustaa sekä mitä maita ja nimikkeitä asia koskee. Kaikki yritykset, joita asia koskee, voivat kommentoida suunnitelmaa ja tutkimusta komissiolle lehdessä ilmoitetussa määräajassa.

Komissio tutkii polkumyyntitullien käyttöönottoa koko EU:n kannalta. Suomen tullilla ei ole asiassa ratkaisuvaltaa, vaan se ainoastaan tiedottaa asiasta.

Jos asia koskee yritystäsi, on tärkeää toimia määräajassa, koska se on ainoa tapa vaikuttaa asiaan.

Lisätietoja:
Polkumyynti- ja tasoitustullit
Voimassa olevat polkumyynti- ja tasoitustullit
Käynnissä olevat polkumyynti- ja tasoitustutkimukset
yritysneuvonta.lupa-asiakkaat(at)tulli.fi

Meddelanden om antidumpnings- och utjämningstullar