Hyppää sisältöön

Tuoreiden hedelmien, vihannesten ja marjojen kaupallinen tuonti EU:n ulkopuolelta 14.12.2019 alkaen – ohjeita maahantuojille

Julkaisuajankohta 5.12.2019 14.15
Tiedote

EU:n ulkopuolelta tuotavien tuoreiden hedelmien, vihannesten ja marjojen maahantuontiin ja kasvinterveystarkastusten menettelyihin tulee muutoksia 14.12.2019, kun uutta valvonta-asetusta (EU) 2017/625 sekä uutta kasvinterveysasetusta (EU) 2016/2031 aletaan soveltamaan. Muutokset koskevat maahantuonnin ja tarkastuksen menettelyjä, TRACES NT -järjestelmän käyttöönottoa sekä vaatimusta esittää kasvinterveystodistus.

Tulli vastaa tuoreiden hedelmien, vihanneksien ja marjojen maahantuonnin kasvinterveysvalvonnasta. Muiden kasvien ja kasvituotteiden valvonnan järjestämisestä vastaa Ruokavirasto, jonka verkkosivuilla on lisätietoa asiasta.

Lisätietoa muutoksista on Tullilaboratorion verkkosivuilla.

Osalle terveystarkastettavista kasviksista on tehtävä myös kaupan pitämisen vaatimustenmukaisuus-tarkastus. Molemmat tarkastukset tehdään samalla varastokäynnillä. Tuotteista voidaan myös ottaa näytteitä Tullilaboratorion tuoteturvallisuustutkimuksia varten. Päätökset tuotteiden vaatimusten-mukaisuustarkastuksista ja näytteenotoista tehdään samalla kuin päätökset kasvinterveystarkastuksista. Alla on ohjeita hedelmien ja vihannesten maahantuojille.  

Ennen tavaroiden saapumista maahan

 • Tee tuontierästä sähköinen ilmoitus (CHED-PP) TRACES NT –järjestelmään mahdollisimman aikaisin, mutta viimeistään 24 h ennen maahan saapumista (lentorahdissa 4 h).
 • Jotta voit tehdä TRACES NT-ilmoituksen, tulee sinun hakea järjestelmään tunnukset Ruokavirastolta
 • Voit tehdä tuontierästä yhden TRACES NT -ilmoituksen, johon kuuluu useita tuotteita ja kasvinterveystodistuksia (esim. sekakontti sitrushedelmiä).
 • Liitä ilmoitukseen kopio alkuperäisistä kasvinterveystodistuksista sekä muut tuonnissa vaadittavat dokumentit sähköisessä muodossa.
 • Toimita lisäksi Tullille alkuperäinen paperinen kasvinterveystodistus, johon on merkitty TRACES NT -järjestelmästä saatu erän CHED-PP-numero. Alkuperäisen kasvinterveystodistuksen täytyy olla Tullilla ennen asiakirjatarkastuksen tekemistä eli viimeistään 24 tuntia ennen erän saapumista maahan.

Lähetä todistus osoitteeseen: Tulli, Sähköinen palvelukeskus, Kuluttajasuojelu, PL 512, 00101 Helsinki

Voit myös viedä todistuksen osoitteeseen: Opastinsilta 12, Helsinki 

 • Lähetä lisäksi Tullin kuluttajasuojelulle sähköpostiviesti TRACES NT -järjestelmään tehdystä maahantuonti-ilmoituksesta ja liitä mukaan CHED-PP-numero. Sähköpostiosoite: kuluttajasuojelu(at)tulli.fi.

Huom! Uuteen järjestelmään siirryttäessä kasvinterveydellinen tuonti-ilmoitus Tullille on aluksi tehtävä sekä TRACES NT -järjestelmään että nykyisen käytännön mukaan tuonti-ilmoituslomakkeella. Tulli ilmoittaa tuojille siirtymäajan jälkeen (alkuvuonna 2020), kun ilmoitus TRACES NT -järjestelmään riittää ja tuonti-ilmoituslomakkeen käytöstä voidaan luopua. 

Tavaroiden saapuessa maahan

 • Tee tuontierästä tuonti-ilmoitus sanomana, netti-ilmoituksena tai käymällä rajanylityspaikan Tullin asiointipisteessä. Tuonti-ilmoituksella ilmoitetaan yhtenä liiteasiakirjana TRACES NT -järjestelmän vahvistama CHED-PP-numero. Myös kasvinterveystarkastuksen, vaatimustenmukaisuustarkastuksen tai näytteenoton ennakkokyselyyn saatu vastaus sekä vastauksen KUHA-tunnistenumero on ilmoitettava lisätietona tulli-ilmoituksella.
 • Jos tuontierästä ei ole tehty ennakkoilmoitusta ennen tulli-ilmoituksen tekoa, niin tarvittavat toimenpiteet tehdään tullausvaiheessa. Tämä saattaa viivästyttää tulli-ilmoituksen käsittelyä ja lähetyksen luovuttamista.

Kun tuotteille ei tehdä tarkastusta tai näytteenottoa

Jos tuote-erää ei tarkasteta tai tuotteista ei oteta näytteitä, Tulli vahvistaa tullaukselle luovutuspäätöksen ja kuljetus voi jatkaa rajatarkastusasemalta matkaansa.

Kun tuotteille tehdään tarkastus ja/tai näytteenotto

 • Jos tuote-erä tarkastetaan tai tuotteista otetaan näytteitä, se voidaan tehdä joko hyväksytyn rajatarkastusaseman (BCP) tiloissa tai kuljetus voidaan ohjata hyväksyttyyn valvontapisteeseen (CP). Tarkastus hyväksytyssä valvontapisteessä edellyttää, että varastotiloista on lähetetty etukäteen hakemus Tullille ja tilat on hyväksytty tähän käyttöön.
 • Voit pyytää siirtoa hyväksyttyyn tarkastuspisteeseen (CP) tulli-ilmoituksella. Lupa myönnetään ITU-siirtoluvalla. Tavarat on purettava hyväksyttyyn tilaan ja pidettävä erillään muista tavaroista. Toimi tarkastuksessa tai näytteenotossa siirtoluvalle kirjattujen ohjeiden mukaisesti.
 • Kun kasvinterveystarkastuksen lisäksi myös muut tuotteiden tarkastukset ja/tai tutkimusten tulokset ovat saatavilla, Tulli vahvistaa tuontierälle luovutuspäätöksen, jonka jälkeen tavaroiden kuljetusta voi vapaasti jatkaa.
 • Jos tarkastuksessa tai tutkimuksessa havaitaan määräystenvastaisuuksia, jotka estävät tavaroiden maahantuonnin, luovutuspäätöstä ei vahvisteta ja tavaroiden palauttaminen, hävittäminen tai kunnostaminen on välittömästi aloitettava Tullin ilmoituksen mukaisesti.

Tuonti Helsinki-Vantaan lentokentän kautta

 • Tee tuontierästä TRACES NT -ilmoitus yllä annettujen ohjeiden mukaan.
 • Jos alkuperäinen kasvinterveystodistus saapuu vasta tuotteiden mukana, voit esittää sen tulliviranomaisille muiden asiakirjojen kanssa, eikä sitä tarvitse lähettää Tullille etukäteen.
 • Tavarat on tuotava maahan lentokentän hyväksytyn rajatarkastusaseman (BCP) kautta. Fyysinen tarkastus ja mahdollinen näytteenotto voidaan tehdä BCP:n yhteyteen nimetyissä kaupallisissa varastoissa.

Lisätietoja:
rajatarkastusvalvonta(at)tulli.fi
Uusi valvonta-asetus
Tullilaboratorio

Asiakastiedotteet Tullilaboratorion tiedotteet