Hyppää sisältöön

Importrestriktion för skinn och skinnvaror av vissa vilda djurarter

Utgivningsdatum 1.12.2011 13.57 | Publicerad på svenska 18.1.2017 kl. 17.01
Pressmeddelande

186/2011, JS/JR

Tullstyrelsen

Föreskrift

Dnr
186/010/11

Datum
15.11.2011

Författningsgrund
Rådets förordning 3254/1991 (EUT L 308)
Kommissionens beslut 98/596/EC (EUT L 286)
Kommissionens förordning 35/97 (EUT L 8)

Giltighetstid
Tills vidare

Målgrupper
Tulldistrikten och deklaranter

Allmänt

I rådets förordning 3254/91 (kommissionens förordning 35/97 och kommissionens beslut 98/596/EG), som trädde i kraft den 1 december 1997, fastställs restriktioner för införsel från tredjeland av skinn från vissa vilda djurarter och varor som tillverkats av sådant skinn. Övervakningen, som sker genom intyg, riktas mot de 13 djurarter som anges i bilaga I till förordningen och tillämpas på både skinn och produkter som tillverkats av dem. Skinn från djurarter som fångats i naturen eller som fötts och växt upp på farmar omfattas således av övervakningen. Djurarterna enligt bilaga I till förordning 3254/91 är följande:

•    Bäver (Castor canadensis)
•    Utter (Lutra canadensis)
•    Prärievarg (Canis latrans)
•    Varg (Canis lupus)
•    Lo (Lynx canadensis)
•    Rödlo (Felis rufus eller Lynx rufus)
•    Sobel (Martes zibellina)
•    Tvättbjörn (Procyon lotor)
•    Bisamråtta (Ondatra zibethicus)
•    Fiskarmård (Martes pennanti)
•    Grävling (Taxidea taxus)
•    Amerikansk mård (Martes americana)
•    Hermelin (Mustela erminea)

Länderna enligt förteckningen i förordning 3254/91 från vilka skinn och skinnprodukter av djurarter som fångats i naturen lagligt kan föras in i gemenskapen ( kommissionens beslut 98/596/EG, nya EU-länder har tagits bort):

Land Art
Belize Procyon lotor (tvättbjörn)
Bulgarien Canis lupus (varg)
Kanada Canis latrans (prärievarg)
Canis lupus (varg)
Castor canadensis (bäver)
Felis rufus eller Lynx rufus (rödlo)
Lutra canadensis eller Lontra canadensis (utter)
Lynx canadensis (lo)
Martes americana (amerikansk mård)
Martes pennanti (fiskarmård)
Mustela erminea (hermelin)
Ondatra zibethicus (bisamråtta)
Procyon lotor (tvättbjörn)
Taxidea taxus (grävling)
Folkrepubliken Kina Canis lupus (varg)
Martes zibellina (sobel)
Mustela erminea (hermelin)
Ondatra zibethicus (bisamråtta)
El Salvador Procyon lotor (tvättbjörn)
Grönland Canis lupus (varg)
Jordanien Canis lupus (varg)
Kroatien Martes zibellina (sobel)
Mustela erminea (hermelin)
Ondatra zibethicus (bisamråtta)
Republiken Korea Martes zibellina (sobel)
Canis lupus (varg)
Libanon Canis lupus (varg)
Mexico Canis lupus (varg)
Canis latrans (prärievarg)
Castor canadensis (bäver)
Felis rufus eller Lynx rufus (rödlo)
Ondatra zibethicus (bisamråtta)
Procyon lotor (tvättbjörn)
Taxidea taxus (grävling)
Moldavien Canis lupus (varg)
Mustela erminea (hermelin)
Nicaragua Procyon lotor (tvättbjörn)
Norge Canis lupus (varg)
Mustela erminea (hermelin)
Ondatra zibethicus (bisamråtta)
Pakistan Canis lupus (varg)
Mustela erminea (hermelin)
Panama Procyon lotor (tvättbjörn)
Rumänien Canis lupus (varg)
Ryska federationen Canis lupus (varg)
Martes zibellina (sobel)
Mustela erminea (hermelin)
Ondatra zibethicus (bisamråtta)
Procyon lotor (tvättbjörn)
Turkiet Canis lupus (varg)
Förenta staterna

Canis latrans (prärievarg)
Canis lupus (varg)
Castor canadensis (bäver)
Felis rufus eller Lynx rufus (rödlo)

Lutra canadensis eller Lontra canadensis (utter)

Lynx canadensis (lo)

Martes americana (amerikansk mård)

Martes pennanti (fiskarmård)

Martes zibellina (sobel)

Mustela erminea (hermelin)

Ondatra zibethicus (bisamråtta)

Procyon lotor (tvättbjörn)

Taxidea taxus (grävling)

Från andra tredjeländer än de som anges i bilagan till kommissionens beslut 98/596/EEG kan endast skinn och skinnprodukter från djurarter som fötts och växt upp på farmar föras in ifall ett intyg som utfärdats av den behöriga myndigheten i exportlandet eller återexportlandet visas upp.

Skinn av de fångade eller farmade djurarterna som anges i förordningen samt produkter som tillverkats av sådana skinn ska åtföljas av ett intyg som avses i kommissionens beslut (en intygsmall finns i det avsnitt av restriktionshandboken som gäller rävsaxförordningen, endast på finska).

Tilläggskoder
4200–4212 (vissa vilda djurarter) och 4999 (övriga)

Åtgärder
277 Importförbud för landgruppen 1011, utom BZ, CA, SV, MX, NI, PA, RU, US
475 Anmälan till fri omsättning (restriktion) gällande länderna
BZ, CA, SV, MX, NI, PA, RU, US

Ny dokumentkod
C056 har lagts till som importdokument: Intyg för skinn från vissa vilda djurarter och för varor som innehåller sådana skinn och som omfattas av rådets förordning (EEG) nr 3254/91.

Uppgiften anges i EDI-meddelandet på följande sätt:

Alternativ

1. Införseln är tillåten men förutsätter att intyg visas upp:
I fältet för tilläggskod för varuposten anges 4200–4212 och i fältet för bilagd handling för varuposten anges dokumentkoden C056.

2. Införseln är tillåten:
I fältet för tilläggskod för varuposten anges 4999.

Uppgiften anges på SAD-blanketten på följande sätt:

Fält 33
I de tre sista delfälten anges Taric-tilläggskoderna 4200–4212 eller 4999.

Fält 44
I detta fält anges dokumentkoden C056.

Uppgiften anges i Webbimport på följande sätt:

1. Införseln är tillåten men förutsätter att intyg visas upp:
I fältet för tilläggskod för varuposten anges 4200–4212 och i fältet för bilagd handling för varuposten anges dokumentkoden C056.

2. Införseln är tillåten:
I fältet för tilläggskod för varuposten anges 4999.

Taric-villkorskoder och -tilläggskoder för restriktioner kan sökas i det avgiftsfria TARIC/DDS-söksystemet på adressen http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds/home_sv.htm

TMD