Hyppää sisältöön

Tuontirajoitus tiettyjen villieläinten nahkoille ja niistä valmistetuille tavaroille

Julkaisuajankohta 1.12.2011 13.57
Tiedote

186/2011, JS/JR

Tullihallitus

Määräys

Dnro
186/010/11

Antopäivä
15.11.2011

Säädösperusta
Neuvoston asetus 3254/1991 (EYVL L 308)
Komission päätös 98/596/EC (EYVL L 286)
Komission asetus 35/97 (EYVL L 8)

Voimassaoloaika
Voimassa toistaiseksi

Kohderyhmät
Tullipiirit ja tavaranhaltijat

Yleistä

Joulukuun 1. päivänä 1997 on tullut voimaan neuvoston asetus 3254/91 (komission asetus 35/97 sekä komission päätös 98/596/EY), joka asettaa tietyille kolmansista maista tuotaville turkiksille ja niistä valmistetuille tuotteille tuontirajoituksia, joita valvotaan todistuksella. Valvonta kohdistuu neuvoston asetuksen 3254/91 liitteessä I mainittuun 13 turkiseläimeen ja sitä sovelletaan sekä turkiksiin että niistä tehtyihin tuotteisiin Valvonta kohdistuu sellaisten eläinten turkiksiin, jotka on pyydetty luonnosta tai jotka ovat syntyneet ja kasvatettu tarhattuina. Asetuksen 3254/91 liitteessä I luetellut eläinlajit:

·    Majava (Castor canadensis)
·    Saukko (Lutra canadensis)
·    Kojootti (Canis latrans)
·    Susi (Canis lupus)
·    Kanadan ilves (Lynx canadensis)
·    Pohjois-Amerikan ilves (Felis rufus tai Lynx rufus)
·    Soopeli (Martes zibellina)
·    Pesukarhu (Procyon lotor)
·    Piisami (Ondatra zibethicus)
·    Pekaani (Martes pennanti)
·    Mäyrä (Taxidea taxus)
·    Näätä (Martes americana)
·    Kärppä (Mustela erminea)

Maat, joista asetuksessa 3254/91 lueteltujen luonnosta pyydettyjen eläinlajien turkiksia ja turkistuotteita voidaan tuoda laillisesti yhteisöön (komission päätös 98/596/ETY, josta on poistettu uudet EU-maat). Luettelo maista ja lajeista liitteenä.

Muusta kuin komission päätöksen 98/596/ETY liitteessä mainitusta kolmannesta maasta voidaan tuoda ainoastaan tarhattuna syntyneiden ja kasvatettujen eläinten turkiksia ja turkiksista valmistettuja tuotteita, jos niille esitetään viejä- tai jälleenviejämaan toimivaltaisen viranomaisen myöntämä todistus.

Luonnosta pyydettyjen ja tarhattujen asetuksessa mainittujen eläinten turkiksia ja niistä valmistettuja tuotteita tulee seurata komission päätöksen mukainen todistus (todistusmalli on ansarauta-asetusta käsittelevässä osiossa rajoituskäsikirjassa).

Lisäkoodit
4200-4212 (tietyt villieläimet) ja 4999 (muut)

Toimenpiteet
277 Tuontikielto maaryhmälle 1011 poislukien BZ, CA, SV, MX, NI, PA, RU, US
475 Luovutus vapaaseen liikkeeseen (rajoitus) maille
BZ, CA, SV,MX,NI, PA, RU, US

Uusi sertifikaattikoodi
Tuonnin liiteasiakirjaksi on lisätty C056: Neuvoston asetuksen (ETY) N:o 3254/1991 mukainen todistus tiettyjen villieläinlajien turkiksista ja tällaisia turkiksia sisältävistä tavaroista.

Tieto ilmoitetaan EDI-sanomalla seuraavasti:

Vaihtoehdot

1. Tuonti sallittua mutta vaatii todistuksen esittämistä:
Tavaraerän lisäkoodi kenttään ilmoitetaan lisäkoodiksi 4200 – 4212 sekä tavaraerän liiteasiakirjakoodi kenttään asiakirjakoodi C056.

2. Tuonti sallittua:
Tavaraerän lisäkoodi kenttään ilmoitetaan lisäkoodiksi 4999

Tieto ilmoitetaan SAD-lomakkeella seuraavasti:

Sarake  33
Sarakkeen kolmessa viimeisessä osassa ilmoitetaan Taricin mukainen lisäkoodi 4200 – 4212 tai 4999.

Sarake 44
Ilmoitetaan asiakirjakoodi C056.

Tieto ilmoitetaan nettituonnissa seuraavasti:

1. Tuonti sallittua mutta vaatii todistuksen esittämistä:
Tavaraerän lisäkoodi kenttään ilmoitetaan lisäkoodiksi 4200 – 4212 sekä tavaraerän liiteasiakirjakoodi kenttään asiakirjakoodi C056.

2. Tuonti sallittua:
Tavaraerän lisäkoodi kenttään ilmoitetaan lisäkoodiksi 4999

Rajoituksiin liittyvät TARICin ehto- ja lisäkoodit löytyvät esim. maksuttomalla TARIC/ DDS- kyselyohjelmalla internetistä osoitteesta http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/taric/taric_consultation.jsp?Lang=fi&redirectionDate=20111012

THT