Hyppää sisältöön

Tuontilähetysten tarkastuspaikkoja koskeva hakumenettely on avautunut elokuussa

Julkaisuajankohta 19.8.2019 9.46
Tiedote

EU:n ulkopuolelta maahan tuotavia EU:n tehovalvonnan piiriin kuuluvia elintarvikkeita ja elintarvikekontaktimateriaaleja sekä kasvinterveyslainsäädännön piiriin kuuluvia tuoreita vihanneksia, hedelmiä ja marjoja voi jatkossa tuoda vain tiettyjen, näille tuoteryhmille hyväksyttyjen rajatarkastusasemien (BCP) kautta.

Tuotteiden fyysiset tarkastukset (tunnistustarkastus, kasvinterveystarkastus ja näytteenotto) täytyy jatkossa tehdä joko hyväksytyllä rajatarkastusasemalla (BCP) tai ennakkoon hyväksytyssä muussa valvontapisteessä (CP). Muu valvontapiste (CP) voi olla joko tuojayrityksen tai huolitsijan varasto, joka täyttää valvonta-asetuksen ja sen nojalla säädettyjen täytäntöönpanosäädösten vaatimukset. Lisäksi valvontapisteen on täytettävä EU:n yleisen elintarvikehygienia-asetuksen 852/2004 vaatimukset ja paikasta on tehtävä elintarvikehuoneistoilmoitus.

Yrityksen tai huolitsijan on itse haettava etukäteen varastolleen muun valvontapisteen (CP) asemaa. Tulli avaa elokuussa hakumenettelyn, millä kerätään tiedot muun valvontapisteen asemaa hakevista varastoista.  Kysely tulee täyttää 15.9.2019 mennessä, mikäli haluaa varmistua siitä, että tähän kyselyyn liittyvien tuotteiden siirto tarkastusta varten halutulle varastolle on mahdollista uuden valvonta-asetuksen tullessa voimaan 14.12.2019. Tulli tarkastaa kaikki muun valvontapisteen asemaa hakeneet varastot ja esittää niiden hyväksymistä maa- ja metsätalousministeriölle.  

Kysely

Asiakastiedotteet Tullilaboratorion tiedotteet