Hyppää sisältöön

Tuonnin tulli-ilmoitukset uudistuvat kahdessa vaiheessa vuosina 2020 ja 2021

Julkaisuajankohta 4.3.2020 11.00
Tiedote

Yritysten antamat tuonnin tulli-ilmoitukset uudistuvat ja niitä aletaan käsitellä Tullin uudessa tulliselvitysjärjestelmässä UTUssa vuosina 2020–2021.

Yritykset alkavat vuoden 2020 lopulla (aikaisintaan marraskuussa) antaa vapaaseen liikkeeseen luovutettavan tavaran ilmoitukset uuden muotoisina lukuun ottamatta yksinkertaistettuja tulli-ilmoituksia.

Toisessa vaiheessa vuoden 2021 lopulla uudistuvat myös yksinkertaistetut ilmoitukset sekä jalostuksen ja erityiskäytön ilmoitukset.

Vuoden 2020 lopun muutokset

Vuoden 2020 lopulla yritykset antavat uudistettuja ilmoituksia vapaaseen liikkeeseen luovutettavasta tavarasta, jos käytetään tullimenettelyjä, joiden menettelykodit ovat 01, 07, 40, 42, 45, 61, 63, 68, 95 ja 96. Joitakin tullimenettelykoodeja uudistetaan. Esimerkiksi Ahvenanmaalle muista EU-maista tuotavasta tavarasta ilmoitetaan jatkossa tullimenettelykoodiksi 40 nykyisen 49 sijasta. Samoin Turkista tuotavien tavaroiden ilmoituksissa luovutaan koodin 49 käytöstä.

Vapaaseen liikkeeseen luovutettavan tavaran ilmoituksia annetaan poikkeuksellisesti nykymuotoisina Tullin tuontitullausjärjestelmään (ITU) kahdessa tapauksessa:

  • kun käytetään tietyn käyttötarkoituksen ilmoituksissa tullimenettelykoodia 40
  • kun annetaan yksinkertaistettuja tulli-ilmoituksia. Yksinkertaistettuja ilmoituksia on käytetty kaksivaiheisissa ilmoituksissa, esimerkiksi jaksotullauksissa ja EIR-luvanhaltijan täydentävissä ilmoituksissa.

Vuoden 2020 lopulla uusitaan myös nämä:

  • UTU-järjestelmään annettujen ilmoitusten oikaisu ja mitätöinti muuttuu sähköiseksi ja muutosta pyydetään vapaamuotoisella yhteydenotolla
  • Tullin lisäselvityspyyntöön sanomalla tai asiointipalvelussa annettava vastaus. Se korvaa nykyiset sähköpostilla annettavat selvitykset
  • varastonpitäjälle lähetettävä luovutussanoma yritysten tuontitullauksesta.

Tuonnin tulli-ilmoitusten määrä kasvaa, kun arvonlisäveron minimikantoraja poistuu 1.1.2021

Tuonnin tulli-ilmoitusten määrä kasvaa, kun vuoden 2021 alusta alkaen on maksettava arvonlisävero kaikista EU:n ulkopuolelta tuotavista tavaroista, arvosta riippumatta. Myös alle 22 euron arvoisista tavaroista on annettava tulli-ilmoitus. Samalla tulee käyttöön uusi vähäarvoisten tavaroiden ilmoitus. Tätä tietosisällöltään helpotettua ilmoitusta voi käyttää, kun tavaran arvo on enintään 150 euroa eikä tavara ole rajoitusten tai kieltojen alaista.

Vuoden 2021 lopulla muuttuvat tulli-ilmoitukset

Vuoden 2021 lopulla  uudistuvat  kaikki yksinkertaistetut ilmoitukset. Samoin uudistetaan kaikki sisäisen jalostuksen, tuonnilla alkavan ulkoisen jalostuksen, väliaikaisen maahantuonnin ja tietyn käyttötarkoituksen ilmoitukset, joissa käytetään tullimenettelykoodeja 44, 46, 48, 51 ja 53. Uutta tullimenettelykoodia 44 käytetään tietyn käyttötarkoituksen ilmoituksissa.

Uusia ja uusittavia yksinkertaistettuja ilmoituksia ovat

  • jaksotullauksen kuljetusvälinekohtaiset sähköiset yksinkertaistetut ilmoitukset, jotka korvaavat nykyiset rahtikirjaluovutukset
  • EIR-luvanhaltijoilta eli entisiltä tuonnin kotitullaajilta vaadittavat uudet sähköiset esittämistiedonannot
  • yksittäiset yksinkertaistetut ilmoitukset, kun annetaan kaksivaiheisia ilmoituksia
  • täydentävät ilmoitukset.

Tiedotamme uusien ilmoitusten käyttöönoton tarkemmasta aikataulusta myöhemmin.

Lisätietoa: UCC(at)tulli.fi

Uudistuvan lainsäädännön ja tulli-ilmoittamisen tiedotteet