Hyppää sisältöön

Fortsatt giltighet för periodförtullningstillstånd vid import

Utgivningsdatum 13.12.2010 16.47 | Publicerad på svenska 20.1.2017 kl. 15.53
Pressmeddelande

202/2010, JS/H. Hoskio

Jfr TMD 100/010/10 Periodförtullningstillstånden vid import upphör att gälla

Fortsatt giltighet för periodförtullningstillstånd

Ansökningarna om periodförtullningstillstånd hinner inte handläggas i tulldistrikten enligt planerad tidtabell före slutet av året. Om en tillståndshavare har ansökt om ett nytt periodförtullningstillstånd senast den 31 december 2010, fortsätter tillståndshavarens nuvarande periodförtullningstillstånd att gälla utan separat anmälan tills handläggningen av ansökan slutförts. Tullen strävar efter att handlägga de före år 2011 inlämnade ansökningarna samt bevilja de nya tillstånden senast den 31 mars 2011. Tillståndshavarna bör beakta hur skyldigheten att lämna in säkerhetsuppgifter påverkar deklarationsförfarandet vid periodförtullning fr.o.m. den 1 januari 2011.

Periodförtullningstillstånd som upphör att gälla

Om en tillståndshavare inte ansökt om ett nytt periodförtullningstillstånd senast den 31 december 2010, upphör tillståndshavarens gamla periodförtullningstillstånd som beviljats av ett tulldistrikt före juli 2010 att gälla den 31 december 2010 utan att tulldistriktet fattar något beslut om återkallande av tillståndet och utan att tulldistrikten separat meddelar därom. Detta gäller inte tillstånd för produkter som importeras via el- och rörledningar.  

Hur skyldigheten att lämna in säkerhetsuppgifter påverkar deklarationsförfarandet vid periodförtullning

Från och med den 1 januari 2011 ska man för varor från tredje land redan före varornas ankomst till gemenskapen lämna in en summarisk införseldeklaration eller en transiteringsdeklaration som innehåller säkerhetsuppgifterna. Deklarationen ska avges för varje försändelse också vid periodförtullningen.

Ändringen påverkar periodförtullningen så att den tulldeklaration som inleder en period vid periodförtullning alltid ska lämnas in innan den första försändelsen anländer. I den fraktsedel /ADB-lista som visas upp i överlåtelseskedet ska man i framtiden också ange MRN- numret för den summariska införseldeklarationen eller för den transiteringsdeklaration som innehåller säkerhetsuppgifterna.

TMD