Hyppää sisältöön

Tuonnin ja tullivarastoinnin uudistetut ilmoitukset otetaan käyttöön marraskuussa 2020

Julkaisuajankohta 24.8.2020 12.38
Tiedote

Tullin tavoitteena on ottaa tuonnin uudistetut ilmoitukset ja tullivarastoinnin päivitetyt ilmoitukset käyttöön 21.11.2020. Vahvistamme päivän lähempänä ajankohtaa.

Yritysten tuonnin tulli-ilmoitukset uudistuvat vaiheittain

Marraskuussa uudistuu yritysten vakiomuotoinen tuonnin tulli-ilmoitus, joka annetaan, kun tavaraa luovutetaan vapaaseen liikkeeseen (tullimenettelykoodin 40 lisäksi myös menettelykoodien 01, 07, 40, 42, 45, 61, 63, 95 ja 96 ilmoitukset). Samalla uudistuvat tulli-ilmoitukset tavaroista, jotka tuodaan Suomeen EU:n veroalueen ulkopuolelta tai EU-maasta Ahvenanmaalle, sekä ilmoitukset Ahvenanmaan ja muun Suomen välillä kuljetettavista tavaroista. Näitä ilmoituksia ei voi enää jättää 21.11.2020 jälkeen Tullin toimipaikkaan, vaan ilmoitukset on tehtävä sähköisesti.

Muun Suomen ja Ahvenanmaan välillä käytettävän Webropol-ilmoituksen tietosisältö muutetaan jo syyskuussa 2020 vastaamaan uuden tulli-ilmoituksen tietosisältöä.  Käytännössä ilmoitettavien tietojen määrä vähenee nykyisestä. Webropol-ilmoituksen liitteeksi voi edelleen ladata manifestin tai muun liiteasiakirjan.

Muut tuonti-ilmoitukset, eli sisäisen jalostuksen, tietyn käyttötarkoituksen ja väliaikaisen maahantuonnin ilmoitukset, sekä kaikki yksinkertaistetut ilmoitukset annetaan toistaiseksi nykyiseen tapaan. Nämä ilmoitukset uusitaan myöhemmin.

Lisäksi 1.7.2021 alkaen myös alle 22 euron arvoisten tavaroiden tuonneista on annettava sähköinen tulli-ilmoitus. EU:n neuvosto päätti aiemman päivämäärän, 1.1.2021, muuttamisesta heinäkuussa 2020. Heinäkuun 2021 alussa otetaan käyttöön uusi vähäarvoisen tavaran tulli-ilmoitus, jonka ilmoittaja voi antaa enintään 150 euron arvoisista tavaralähetyksistä.

Ilmoituksia voi antaa joko Tullin asiointipalvelussa tai sanomilla

Tuonti-ilmoituksia voi jatkossa antaa Tullille kolmessa eri palvelussa: marraskuussa käyttöön otettavassa uudessa tulliselvityspalvelussa sekä nykyisissä henkilöasiakkaiden tuontitullauspalvelussa ja yritysten tuontitullauspalvelussa. Nykyistä yritysten tuontitullauspalvelua voi 21.11.2020 jälkeen käyttää vain sisäisen jalostuksen, tietyn käyttötarkoituksen ja väliaikaisen maahantuonnin ilmoituksissa. Sellaiset arvonlisäverovelvolliseksi rekisteröityneet yritykset, jotka ovat myös veroraja-asiakkaita, voivat edelleen antaa Ahvenanmaan ja manner-Suomen välisen tavaraliikenteen koonti-ilmoituksia nykyiseen Ahvenanmaan verorajailmoituspalveluun (ALA).  Muut Ahvenanmaan ja manner-Suomen väliset ilmoitukset taas on jatkossa annettava henkilöasiakkaiden tuontitullauspalvelussa tai uudessa tulliselvityspalvelussa.

Sanoma-asiakkaiden on testattava uudistetut ilmoitussanomat Tullin kanssa. Tuonnin sanoma-asiakkaat siirtyvät käyttämään uudistettuja sanomia 21.11.2020 alkaen vaiheittain yritysten kanssa sovittujen aikataulujen mukaisesti. Uudistettujen sanomien on oltava käytössä viimeistään 1.4.2021. Toistaiseksi sanoma-asiakkaat antavat kaikki erityismenettelyjen ja yksinkertaistusten ilmoitukset nykyiseen ITU-järjestelmään.

Tullivarastoinnin ilmoituksiin päivityksiä 21.11.2020

Tullivarastoinnin sanoma-asiakkaiden on päivitettävä omat järjestelmänsä vastaamaan Tullin tuonnin 2. vaiheen sanomakuvauksia. Sanomailmoittajien päivitetyt ilmoitukset on testattava ennen käyttöönottoa Tullin kanssa. 21.11.2020 alkaen Tulli ottaa vastaan vain päivitysten mukaisia ilmoitussanomia.

Tullivarastoinnin ilmoitusten antaminen asiointipalvelun kautta muuttuu. Tullivarastoinnin ilmoitusten sisällössä on muutamia muutoksia. Vakiomuotoisessa ilmoituksessa uutena tietona on ilmoitettava esimerkiksi toimijan luonne. Samoin lisätietokoodi 00500 poistuu käytöstä, joten tuojan tiedot on aina syötettävä ilmoitukseen.

Lisätietoja: UCC(at)tulli.fi

Asiakastiedote 10.6.2020: Ahvenanmaan tuonnin tulli-ilmoitukset uudistuvat

Asiakastiedote 21.4.2020: Tullivarastoinnin sanomailmoittajan on päivitettävä järjestelmänsä vuoden 2020 lopulla

Asiakastiedote 4.3.2020: Tuonnin tulli-ilmoitukset uudistuvat kahdessa vaiheessa vuosina 2020 ja 2021

Asiakastiedotteet Uudistuvan lainsäädännön ja tulli-ilmoittamisen tiedotteet