Hyppää sisältöön

Tuonnin ja saapumisen ilmoitukset uudistuvat vaiheittain 2020-2024

Julkaisuajankohta 11.10.2019 8.31
Tiedote

Tuonnin ja saapumisen ilmoituksia aletaan käsitellä Tullin uudessa tulliselvitysjärjestelmässä UTUssa vuosina 2020–2021. Uudistukset toteutetaan vaiheittain. Toistaiseksi vain tullivarastoinnin ilmoitukset on annettu UTU-järjestelmään.

Yritysten tuonti-ilmoitukset uudistuvat kahdessa vaiheessa. Tuonti-ilmoitukset vapaaseen liikkeeseen luovutettavasta tavarasta uusitaan vuoden 2020 loppupuolella. Muut tuonti-ilmoitukset, kuten esimerkiksi sisäisen jalostuksen ja tietyn käyttötarkoituksen ilmoitukset, on alettava antaa UTU-järjestelmään vuoden 2021 lopulla.

Alus- ja lentoliikenteen nykyinen yleisilmoitus korvautuu väliaikaisen varaston ilmoituksella vuoden 2021 lopulla. Saapumisen yleisilmoitus, joka annetaan kaikissa kuljetusmuodoissa EU:n ulkopuolelta saapuvasta tavarasta, taas  uusitaan vaiheittain kuljetusmuoto kerrallaan vasta vuosina 2023–2024. Väliaikaisen varaston ilmoitus annetaan Suomen tullin järjestelmään ja saapumisen yleisilmoitus EU:n yhteiseen ilmoitusjärjestelmään.   

Sanoma-asiakkaiden tietojärjestelmät saatettava ajan tasalle

Kaikkien tuonnin  ja saapumisen sanoma-asiakkaiden on päivitettävä tietojärjestelmänsä uusien tietovaatimuksien mukaiseksi. Tullin tavoitteena on julkaista kansalliset sanomakuvaukset noin vuotta ennen uuden järjestelmän käyttöönottoa. Ensimmäiset tuonnin kuvaukset julkaistaan vuoden 2019 loppupuolella. Sanoma-asiakkaiden on testattava muutokset Tullin kanssa.

EU:n aikataulut ohjaavat Tullin aikatauluja

Suomen tullin aikataulu perustuu EU:n lainsäädäntöön ja kansallisiin päätöksiin. Toukokuussa 2019 tuli voimaan unionin tullikoodeksin artiklan 278 muutos, joka muutti uuden tulliselvitysjärjestelmän käyttöönoton takarajaa. EU määrittää eri ilmoitustyyppien aikatauluraamit IT-strategiassaan ja työohjelmassaan. Lainmuutosta vastaavaa työohjelman aikataulua ei ole vielä julkaistu. Tullin uusi aikataulul tuonnin ja saapumisen ilmoitusten uudistukselle on tiedossa olevien EU:n aikatauluraamien mukainen.

Myös Tullin vienti- ja passitusilmoitukset on tarkoitus uusia vuosina 2022-2024.

Lisätietoa: UCC(at)tulli.fi

Uudistuvan lainsäädännön ja tulli-ilmoittamisen tiedotteet