Tuoja: tarkista GSP-maakohtaisesti, millä tavaran alkuperäselvityksellä saat tullietuuden

28.6.2018 14.46
Tiedote

EU:n yleisen tullietuusjärjestelmään (GSP-järjestelmään) kuuluvien edunsaajamaiden käytäntö tavaroiden alkuperän todistamiseksi muuttuu.  A-alkuperätodistukset korvataan vaiheittain rekisteröityjen viejien REX-järjestelmällä, jossa viejä itse todistaa tavaroiden alkuperän ns. alkuperävakuutuksella.

Osa edunsaajamaista on siirtynyt jo kokonaan REX-järjestelmän alkuperävakuutusten käyttöön. Vuosi 2019 on viimeinen maakohtainen siirtymävuosi ottaa alkuperävakuutus käyttöön. Viimeiselle siirtymävuodelle voidaan myöntää maakohtainen jatkoaika 30.6.2020 asti.  

Jos yksittäinen edunsaajamaa on siirtynyt rekisteröityjen viejien REX-järjestelmään vuonna 2017, ja mahdollinen siirtymäaika loppuu 30.6.2018, ei kesäkuun 2018 jälkeen vahvistettuja A-alkuperätodistuksia enää hyväksytä unionissa tullietuuden myöntämiseksi.

Tuojille on julkaistu ilmoitus asiasta Euroopan unionin virallisessa lehdessä C 222, 26.6.2018 sivulla 9. Ilmoituksessa on muun ohella linkki Europa-verkkosivuilla oleviin yksityiskohtaisiin tietoihin päivämäärästä, jona GSP-järjestelmän edunsaajamaa on aloittanut tai aloittaa rekisteröityjen viejien järjestelmän soveltamisen.

Ilmoituksessa kehotetaan toimijoita tarkistamaan säännöllisesti Europa-verkkosivustolta, saavatko yksittäiset edunsaajamaat soveltaa REX-järjestelmää, ja milloin ne voivat soveltamisen aloittaa.

Toimijoita kehotetaan myös toteuttamaan kaikki tarvittavat varotoimenpiteet sen varmistamiseksi, että GSP-maan viejä tietää etuuskohtelualkuperän todistamista koskevan menettelyn muuttuneen sekä väärän alkuperäselvityksen (A-alkuperätodistus ja kauppalaskuilmoitus) esittämisen seurauksista.

Esimerkiksi Pakistan aloitti viejiensä rekisteröinnin vuoden 2017 alussa, eikä hakenut jatkoaikaa vuoden 2018 puolelle rekisteröidäkseen viejänsä. Näin ollen tuonnissa Pakistanista hyväksytään alkuperäselvityksenä ainoastaan alkuperävakuutuksia GSP-tullietuuksien saamiseksi.

Myös Intia on aloittanut viejiensä rekisteröinnin vuoden 2017 alussa. Intia on kuitenkin hakenut jatkoajan 30.6.2018 asti saadakseen kaikki viejänsä rekisteröityä. Tämän vuoksi Intiassa voidaan edelleen vahvistaa myös Form A –alkuperätodistuksia kesäkuun 2018 loppuun asti sellaisille viejille, joita ei ole vielä rekisteröity.

Gambia puolestaan ei ole aloittanut viejiensä rekisteröintiä lainkaan. Tämänhetkisen tiedon mukaan Gambian on rekisteröitävä viejänsä vuoden 2018 loppuun mennessä. Gambiassa vahvistetaan edelleen Form A –alkuperätodistuksia.

Esimerkiksi Somalia ei ole aloittanut viejiensä rekisteröintiä, mutta ei myöskään ole hakenut lisäaikaa viejiensä rekisteröimiseksi. Siirtymäaika on loppunut jo vuoden 2017 loppuessa. Tämän vuoksi Somalian alkuperätuotteille ei voida myöntää GSP-tullietuutta unionissa lainkaan.

Lisätietoa: yritysneuvonta.lupa-asiakkaat(at)tulli.fi

Etuuskohtelutiedotteet