Asiakastiedote 6.7.2016
Tullivarastointi-ilmoitusten antaminen 11.7.2016 alkaen

6.7.2016 14.33
Tiedote

Tulli on luonut joustavan asiakaspalvelumallin tullivarastointi-ilmoitusten käsittelyyn tilanteissa, joissa Tullin toimipaikkojen asiakaspalvelua on rajoitettu tai se on lakkautettu kokonaan. Näissä tapauksissa on ollut sallittua lähettää tullivarastointi-ilmoitus sähköpostitse skannattuna lähimpään asiakaspalvelua tarjoavaan tullitoimipaikkaan.

Tulli keskittää 11.7. alkaen tullivarastointi-ilmoitusten käsittelyn Tullin sähköiseen palvelukeskukseen eli SPAKE:en. Ilmoituksia käsitellään virka-aikana eli klo 08 - 16.15.

Ne varastoasiakkaat, joiden alueella ei ole asiakaspalvelua tarjoavaa Tullia tai palveluaikaa on rajoitettu, voivat lähettää tullivarastointi-ilmoitukset osoitteeseen spake.varastointi(at)tulli.fi. Käsitelty ilmoitus palautetaan sähköpostiosoitteeseen, joka on mainittu SAD -lomakkeen kohdassa 54. Tavarat voidaan edelleen asettaa tullivarastointimenettelyyn myös saapumispaikalla.

Passituksella saapuneille tavaroille on haettava purkauslupa jo saapumispaikalla, asiakaspalvelua tarjoavasta Tullista tai osoitteesta spake.passitus(at)tulli.fi. Kun tavarat asetetaan tullivarastointimenettelyyn, lähettää varastonpitäjä tulli-ilmoituksen 71xx sekä passituksen purkaustuloksen osoitteeseen spake.varastointi(at)tulli.fi

Lisätietoja: kuljetus.varastointi(at)tulli.fi

Kundmeddelande