Hyppää sisältöön

Deklaration för tullagring som tidigare handling i transiteringsdeklaration

9.4.2019 10.12
Pressmeddelande

När tullagring är föregående förfarande för transiteringsdeklarationen, varierar den tidigare handlingens kod beroende på om deklarationen för tullagring har ingetts elektroniskt eller med SAD-blankett. Kodförteckning 0012 har kompletterats med kod 45, som används när deklarationen för tullagring som föregår transiteringen har ingetts med SAD-blankett.

När deklarationen för tullagring har ingetts elektroniskt anger man

  • 71 som kod för tidigare handling
  • som nummer MRN-referensnumret för deklarationen för tullagring

När deklarationen för tullagring har ingetts med en SAD-blankett eller under reservförfarande (kontinuitetsplan) anger man

  • 45 som kod för tidigare handling
  • som nummer referensnummer som aktören tilldelat deklarationen, t.ex. uppläggningsnummer

Kodförteckning

Mera information: yritysneuvonta.lupa-asiakkaat(at)tulli.fi

Meddelanden om ny lagstiftning och förändrad tulldeklarering