Hyppää sisältöön

Tullfrihetsförordningen; genomförandeförordning (EU) nr 80/2012

Utgivningsdatum 1.2.2012 10.36 | Publicerad på svenska 16.1.2017 kl. 14.05
Pressmeddelande

21/2012, MNy/SK

I Europeiska unionens officiella tidning L 29 av den 1 februari 2012 publicerades kommissionens genomförandeförordning nr 80/2012 om upprättandet av den förteckning över biologiska och kemiska ämnen som anges i artikel 53.1 b i rådets förordning (EG) nr 1186/2009 om upprättandet av ett gemenskapssystem för tullbefrielse.

I bilaga I till genomförandeförordningen förtecknas de biologiska och kemiska ämnen enligt artikel 53.1 b i tullfrihetsförordningen för vilka befrielse från importtull kan beviljas om förutsättningarna enligt tullfrihetsförordningen uppfylls.

Genom förordningen upphävs förordning (EEG) nr 2288/83 samt ändringsförordningarna (EEG) nr 1798/84, (EEG) nr 2340/86, (EEG) nr 3692/87 och (EEG) nr 213/89.

Förordningen träder i kraft den 21 februari 2012.

Mera information: Satu Könni, tfn 040 332 2499

TMD