Hyppää sisältöön

Tullittomuusasetuksen täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 80/2012

Julkaisuajankohta 1.2.2012 10.36
Tiedote

21/2012, MNy/SK

Euroopan unionin virallisessa lehdessä L 29 1.2.2012 on julkaistu komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 80/2012 yhteisön tullittomuusjärjestelmän luomisesta annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1186/2009 53 artiklan 1 kohdan b alakohdassa säädetyn biologisten ja kemiallisten aineiden luettelon vahvistamisesta.

Täytäntöönpanoasetuksen liitteessä I luetellaan tullittomuusasetuksen 53 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetut biologiset ja kemialliset aineet, joille voidaan tullittomuusasetuksessa säädettyjen edellytysten täyttyessä myöntää tuontitullittomuus.

Samalla tällä asetuksella kumotaan asetus (ETY) N:o 2288/83 sekä sitä muuttaneet asetukset (ETY) N:o 1798/84, (ETY) N:o 2340/86, (ETY) N:o 3692/87 ja (ETY) N:o 213/89.

Asetus tulee voimaan 21.2.2012.

Lisätietoja: Satu Könni, puh. 040 332 2499

THT