Hyppää sisältöön

Tullisuspensiot 1.7.2015

26.6.2015 15.02
Tiedote

55/2015, PNy

Euroopan unionin neuvosto on antanut asetuksen tiettyihin maatalous- ja teollisuustuotteisiin sovellettavien yhteisen tullitariffin autonomisten tullien suspendoimisesta annetun asetuksen (EU) N:o 1387/2013 muuttamisesta. Asetus N:o 2015/982; julkaistu EUVL L 159/25.6.2015.

Asetuksella suspendoidaan kokonaan yhteisen tullitariffin autonomiset tullit 111 uudelta tuotteelta. 15 tuotteen osalta suspensio ei enää ole unionin edun mukaista, ja ne poistetaan asetuksen liitteestä. 27 tullisuspension tavaran kuvausta ja kahden muun tuotteen CN-koodeja muutetaan.

Asetuksen 1387/2013 liitteessä I lueteltujen maatalous- ja teollisuustuotteiden yhteisen tullitariffin autonomiset tullit suspendoidaan.
Tullisuspensioita ei sovelleta seoksiin, valmisteisiin tai tuotteisiin, jotka on valmistettu erilaisista ainesosista, jotka sisältävät liitteessä I lueteltuja tuotteita.

Asetuksen 1387/2013 liitteet I ja II muutetaan tämän asetuksen liitteen mukaisesti.

Asetusta sovelletaan 1.7.2015 alkaen. Suspensiota sovelletaan kuitenkin takautuvasti

— Taric-koodin 2930 90 99 21 osalta 1.1.2014 alkaen;
— Taric-koodin 8507 60 00 87 osalta 1.7.2014 alkaen;
— Taric-koodien 8409 99 00 30, 8411 99 00 60 ja 8411 99 00 70 osalta 1.1.2015 alkaen.

THT